Створення вебсторінок
Одразу після створення сайт містить лише одну сторінку, яка є головною (домашньою) сторінкою сайту. Кожна сторінка сайту має назву. Назву головної сторінки потрібно ввести в поле Заголовок сторінки. Часто назва головної сторінки збігається з назвою сайту.
Мапа сайту — схема, що відображає ієрархію сторінок і зв’язки між ними.
У мапі сайту на верхньому рівні розміщуються сторінки, які є головними в тематичних розділах, а нижче — сторінки, що входять до цих тематичних розділів. Наприклад, на рис.1 наведено мапу сайту Наш клас.
 
13.PNG
Рис.1
 
На наведеній мапі сайту три тематичних розділи — Наш клас, Навчання, Відпочинок. До тематичного розділу Наш клас входять сторінки Наш клас — головна сторінка тематичного розділу, а також Історія класу та Фотогалерея.

Для створення нової сторінки на сайті слід:
1. Вибрати заголовок вкладки Сторінки на бічній панелі в правій частині вікна.
2. Навести вказівник на кнопку 14.PNGі вибрати кнопку Створити сторінку (рис.2).
3. Увести назву сторінки в поле Ім’я у вікні Нова сторінка.
4. Вибрати посилання Готово.
 
15.PNG
Рис.2
 
Під час створення нових сторінок автоматично формується панель навігації (рис.3).
 
35.PNG

Порядок сторінок можна змінити, перетягнувши на вкладці Сторінки бічної панелі блок з назвою сторінки в потрібне місце.
 
Для створення головної сторінки тематичного розділу потрібно перетягнути блоки з назвами інших сторінок цього розділу на назву головної сторінки розділу. 
 
Таким чином розробником сайту формуються структура сайту та панель навігації.
Вставлення об’єктів на вебсторінку
На вебсторінку можна вставити різні об’єкти: текстові поля, зображення, гіперпосилання, документи, які розміщено на Google Диску, та ін. Для цього призначено вкладку Вставити на бічній панелі. Усі об’єкти, які додаються на вебсторінку, розміщуються в окремих блоках. Кожен блок можна перемістити, змінити його розміри, використовуючи маркери на межах, або видалити. Для кожного блока, якщо його вибрати, відкривається окрема панель налаштувань.
 
Призначення елементів керування вкладки Вставити
 
Елемент керування Призначення
21.PNG Створення блока введення тексту. Текст може бути оформлений як Назва, Заголовок, Підзаголовок, Звичайний текст і Малий


22.PNG Уставлення зображення з Google Диска, за URL-адресою з Інтернету, з носіїв даних комп’ютера тощо
23.PNG Уставлення об’єктів різних типів з Інтернету за їх URL-адресою або вставлення фраг ментів HTML-коду
24.PNG Уставлення документів різних типів з Google Диска
25.PNG Вибір макета розміщення об’єктів на сторінці
26.PNG Створення змісту сторінки. Зміст формується автоматично із заголовків, розміщених у текстових полях на сторінці, та призначений для швидкого переходу до вибраного заголовка на поточній сторінці
27.PNG Створення слайд-шоу з вибраних зображень
28.PNG  Уставлення кнопки
31.PNG Уставлення відео із сервісу YouTube
33.PNG
Уставлення календаря, створеного в сервісі Google Календар
32.PNG Уставлення карти, створеної у сервісі Google Карти
 
Для видалення вставленого об’єкта потрібно вибрати кнопку Видалити в панелі налаштувань блока цього об’єкта.
Публікація сайту
Створений вами сайт буде залишатися недоступним для користувачів Інтернету, поки ви його не опублікуєте. Для публікації слід:
1. Вибрати кнопку Опублікувати у верхній частині вікна браузера.
2. Увести, використовуючи малі літери латиниці, цифри та тире, останню частину URL-адреси сайту. Перша частина адреси (доменне ім’я сервера та
шлях до файлу) для всіх сайтів буде однаковою: sites.google.com/view/. Остання частина повинна бути унікальною для кожного сайту. 
3. Вибрати кнопку Опублікувати.
Опублікований сайт можна переглянути, вибравши команду Переглянути опублікований сайт у списку кнопки Опублікувати. Адреса, яку потрібно повідомити користувачам Інтернету для перегляду вашого сайту, буде міститися в рядку адреси у вікні перегляду опублікованого сайту.
Після внесення будь-яких змін до вашого сайту його потрібно повторно опублікувати. Уведення URL-адреси сайту буде вимагатися лише під час першої публікації сайту.
За потреби можна скасувати публікацію, вибравши в списку кнопки Опублікувати команду Скасувати публікацію. Сайт буде залишатися недоступним користувачам Інтернету до повторної його публікації.
Джерела:
Інформатика : підруч. для 8 кл. закл. загал. серед. освіти / [О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2021
Інформатика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я.Ривкінд [та ін.]. — Київ: Генеза, 2021.