Вебсторінки і сайти
Вебсторінка (англ. web page або англ. webpage) — інформаційний ресурс, доступний в мережі World Wide Web (Всесвітня павутина), який можна переглянути у веббраузері. Зазвичай, інформація вебсторінки записана у форматі HTML, XHTML. 

Вебсторінки можуть об'єднуватися в сайти за допомоги гіпертексту з навігаційними гіперпосиланнями на інші сторінки. Процес створення вебсторінки називається версткою.

Вебсторінки можуть зберігатись на локальному комп'ютері або отримуватись із віддаленого вебсервера. Вебсервер може накладати обмеження на доступ до вебсторінок, наприклад, дозволяти перегляд лише з локальної мережі (інтранет), або відкривати доступ до сторінок в мережі Інтернет. Запити на отримання та передача вебсторінок з вебсерверів відбувається за протоколом HTTP.

Сайт, або вебсайт (від англ. web — мережа, site — місце), — це об’єднання тематично пов’язаних вебсторінок і документів під одним доменним іменем.
Гіпертекст — це текст, що містить гіперпосилання, тобто зв’язки з іншими частинами документа або іншими документами чи файлами.
Наведений на гіперпосилання вказівник миші набуває вигляду руки.
Гіпертекст є основою вебсторінки, вебсторінки об’єднуються у сайти, а сукупність усіх сайтів утворює Всесвітню павутину.
У структурі вебсторінки можна виділити такі складові (рис.1):
  • контент (англ. content – зміст) – змістове наповнення вебсторінки, доступне користувачу: тексти, зображення, відео, звукові дані та ін.;
  • елементи навігації – засоби для переходу до інших вебсторінок або до інших об’єктів на тій самій сторінці;
  • дизайн – особливості розміщення контенту та елементів навігації, їх форматування, оформлення сторінки.
 
4.PNG
Рис.1
Розміщення сайтів у мережі
Більшість сайтів розташовано на серверах, постійно підключених до інтернету, які надають хостинг.
Се́рвер  — це комп'ютер у  локальній чи глобальній мережі, який надає користувачам свої обчислювальні і дискові ресурси, а також доступ до встановлених сервісів; найчастіше працює цілодобово.
Хостинг (англ. hosting) — послуга, що надає можливість використання дискового простору сервера для розміщення, функціонування та обслуговування сайтів, файлових сховищ, електронної пошти тощо.
Хостингові компанії можуть забезпечувати реєстрацію доменного імені, обслуговування системи створення сайтів, надання додаткового
програмного забезпечення тощо. Хостинг може бути платним або безкоштовним. У випадку безкоштовного хостингу встановлюються певні
обмеження: невеликий обсяг дискового простору, показ реклами тощо.
Етапи створення сайтів
Назва етапу Зміст етапу
1. Маркетингові дослідження З'ясування призначення сайту та мети його створення, вивчення запитів майбутніх відвідувачів, визначення оригінальних рис майбутнього сайту
2. Планування структури сайту Визначення структури сайту: скільки сторінок міститиме, яким чином користувач потраплятиме на сторінки тощо.
3. Розробка дизайну Визначення засобів навігації, стилістики веб-сторінок, оформлення контенту. Дизайн веб-сторінок можна вибрати з колекції готових шаблонів і налаштувати відповідно до власних потреб.
4. Конструювання сайту Створення вебсторінок шляхом написання HTML-коду або за допомогою спеціальних програм — систем керування вмістом (СКВ)
5. Наповнення сайту вмістом Наповнення вебсторінок матеріалами (текстами, зображеннями тощо), які становитимуть вміст (контент) сайту
6. Тестування сайту

Випробування роботи створеного та повністю або частково заповненого сайту (зазвичай на локальному сервері)

7. Розміщення сайту
в інтернеті
Реєстрація доменного імені хостинг-провайдерами. Вони забезпечують цілодобовий доступ до сайту.
За наявності постійної ІР-адреси можна розмістити сайт і на власному комп’ютері-сервері, який має бути постійно ввімкнений.
8. Обслуговування сайту Періодичне оновлення (поповнення матеріалами), супровід (адміністрування), технічне обслуговування (удосконалення дизайну і структури сайту) та ін.
9. Просування сайту

Здійснення заходів (рекламування, оптимізація структури та змісту, організація опитувань тощо), спрямованих на збільшення відвідуваності сайту інтернет-користувачами

 
Структура сайту
Для сайту з невеликою кількістю сторінок доцільно використовувати ієрархічну структуру (рис.2), в якій потрібна сторінка доступна за два-три клацання.
1.PNG
Рис.2
Лінійну структуру варто використовувати для сайтів, перегляд сторінок на яких відбуватиметься послідовно (рис. 32).
2.PNG
Рис.3
Для більшості сайтів застосовують змішану структуру, яка поєднує ієрархічну та лінійну структури.
При зірчастій структурі сайту  створюється одна головна сторінка, решта сторінок має зв'язок лише з головною  сторінкою (рис.4).
.6.PNG
Рис.4
Сайт із довільною структурою видається зовсім неорганізованим, але саме в цьому й полягає принцип його створення. Подорожуючи таким сайтом, користувач може переходити з однієї його сторінки на інші в різні способи, і шлях назад не обов'язково має бути таким самим.
Системи керування вмістом
Створити сайт можна за допомогою мов гіпертекстової розмітки та вебпрограмування або за допомогою онлайнових СКВ.
Вебредактори – програми, які призначено для створення вебсторінок сайтів, наприклад Adobe Dreamweaver, Microsoft FrontPage, WYSIWYG Web Builder та ін. Ці програми мають засоби для візуального конструювання вебсторінок.
Розробник розміщує на вебсторінках об’єкти – зображення, таб лиці, списки та інше, вибираючи їх заготовки з бібліотеки об’єктів. HTML-код кожної вебсторінки генерується на основі отриманого набору об’єктів. Такі програми називають WYSIWYG-редакторами (англ. What You See Is What You Get – що  ви бачите, то ви й отримуєте).
Системи управління вебконтентом WCMS (англ. Web Content Management System – система управління вебконтентом) – програми, які призначено для створення, редагування та керування вмістом веб-сайту.
Приклад:
Популярними WCMS є системи Joomla, Wordpress, MediaWiki та ін. Вони містять набори вже готових шаблонів оформлення вебсторінок і модулів, що роблять сайт динамічним: форумів, стрічок новин, каталогів файлів тощо. Контент сторінок, створених у цих системах, зберігається в базі даних, а HTML-код генерується автоматично на основі шаблону.
Зверни увагу!
Назване програмне забезпечення можна встановити на локальному комп’ютері. Створені в їх середовищі вебсайти потрібно самостійно розміщувати в Інтернеті.
Онлайн-системи конструювання сайтів призначені для розробки сайтів безпосередньо на віддаленому сервері в Інтернеті.
Такими є сервіси Google Сайти, Weebly, uCoz та ін. Створені в цих сервісах сайти автоматично розміщуються на серверах відповідних сервісів, і розробник не може безпосередньо редагувати HTML-код вебсторінок.
Приклад:
Вебсторінки зручно створювати в додатку Google Sites (рис. 5).
3.PNG
Рис.5
Власний сайт можна нескладно і швидко розробити за допомогою СКВ на сайтах www.hostinger.com.ua; www.webkonstruktor.com та багатьох
інших. Ці сайти також надають послуги платного та безкоштовного хостингу, реєстрації доменних імен, електронної пошти та ін.
Джерела:
Інформатика : підруч. для 8 кл. закл. загал. серед. освіти / [О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2021
Інформатика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я.Ривкінд [та ін.]. — Київ: Генеза, 2021.