Створення бази даних
Базу даних можна створити на основі шаблону бази даних чи розробити власну структуру таблиць.
 
Спроєктуємо базу даних Зоопарк, у якій будуть поля: Назва Тварини, Кличка, Вік із типами і властивостями, які наведено:
 
Назва поля Тип даних
Код Тварини Автонумерація
Назва Тварини Текст
Кличка Текст
Вік Число
 
Зверни увагу!
В іменах полів слід уникати пропусків та спеціальних символів, оскільки це може створити проблеми під час подальшого розвитку проекту.
Зі створенням БД ознайомимось у середовищі СКБД Microsoft Access 2010.

Щоб створити нову базу даних Access, потрібно виконати дії:
 • виконати Пуск ⇒ Microsoft Office ⇒ Microsoft Access 2010;
 • у вікні Нова база даних задати назву файла;
 • натисканням на зображення папки відкрити вікно Створення бази даних і пройти шлях до потрібної папки, відкрити її, клацнути кнопку ОК. Після цього у вибрану папку запишеться файл порожньої БД зі вказаним іменем.
 • клацнути значок Створити — з’явиться вікно програми Access, у якому слід вибрати Вигляд/Конструктор кон.PNG.
бд2.PNG
 • задати назву таблиці у вікні, що відкриється. Після натискання кнопки ОК таблиця запишеться у проектовану БД, і її назва з’явиться зліва у вікні програми Access;
Тв.PNG
 • у кожному рядку вікна Конструктора, що відкриється, описати одне поле таблиці, зазначивши його ім’я та тип даних.
Щоб створити поле таблиці, потрібно:
 1. У полі Ім’я поля внести назву поля.
 2. Перемістити курсор на поле Тип даних, відкрити список і обрати тип даних.
 3. Змінити властивості в області Властивості поля або залишити встановлені програмою.
бд333.png
 
В одному полі  бази даних можуть зберігатися дані тільки одного типу.
 
Основні типи даних, що використовуються в Access:
 
Снимок.PNG
 
Для числових даних можна задати правило перевірки коректності уведених даних:
 • у вікні Властивості в рядку Правило перевірки ввести (без лапок) >0 ;
 • у рядку Текст перевірки написати текст повідомлення, що з'явиться  при порушенні умов на значення поля.
Ключове поле
Ключове поле (ключ) — одне поле або кілька полів, значення яких дозволяють відрізнити будь-які два записи в таблиці.
 
Зверни увагу!
У жодних двох записах значення ключа не можуть збігатися.
У таблиці може бути кілька ключів. Із них вибирають один, який надалі буде представляти кожний запис таблиці під час утворення зв’язків. Такий ключ називають первинним.

Для створення первинного ключа необхідно:
1) виділити потрібне поле (тут Код Тварини);
2) вибрати команду Конструктор → Ключове поле; зліва від імені виділеного поля з’явиться символ ключа як підтвердження того, що дане поле є ключовим.
 
Для подальшого  визначення поля як первинного ключа зазвичай обирається тип даних Автонумерація.
Додавання таблиць
Додамо до БД таблиці «Родина» і «Раціон». Для цього слід:
 •  на вкладці Створити вибрати Таблиця;
 • вибрати Вигляд/Конструкторкон.PNG;
 • задати назву таблиці у вікні, що відкриється;
 • описати поля таблиці.
бд8.png