Умовне форматування в Excel використовуться для того, щоб унаочнити відповідність даних у клітинках певним умовам. Умовне форматування надає широкі можливості  відформатувати клітинки в залежності від їх вмісту.
Умовне форматування клітинок — автоматична зміна формату клітинки на заданий, якщо значення даних в ній відповідають певній умові.
В Excel існує декілька способів виділення клітинок за допомоги умовного форматування:
 • Правила виділення клітинок.
 • Правила для визначення перших і останніх елементів.
 • Гістограми.
 • Кольорові шкали.
 • Набори піктограм.
Для умовного форматування треба виділити діапазон клітинок, вибрати команду Основне → Стилі → Умовне форматування і вибрати потрібний спосіб.
 
Правила виділення клітинок застосовуються, коли потрібно в електронній таблиці виділити клітинки (кольором заливки, межами, шрифтом, стилем, форматом даних) за обраним критерієм: Більше, Менше,  Між тощо.
 
3.PNG
 
Клітинки можна форматувати на основі їхніх:
 • значень: число, відсоток, формула;
 • вмісту: текст, дати, пусті, не пусті, помилки, немає помилок.
Алгоритм встановлення правил форматування:
 • виділити необхідний діапазон клітинок з електронної таблиці;
 • виконати Основне → Стилі → Умовне форматування;
 • вибрати потрібний спосіб форматування (Правила виділення клітинок);
 • у випадному меню вибрати тип умови;
 • у вікні, що відкривається, задати умову форматування та формат, який буде застосовано, якщо умова виконається;
 • для застосування умовного форматування натискаємо кнопку ОК.
Приклад:
Змінити формат клітинок, значення в яких більше 8:
3.PNG
 
Правила для визначення перших і останніх елементів застосовуються, коли потрібно в електронній таблиці виділити клітинки (кольором заливки, межами, шрифтом, стилем, форматом даних) за вибраним критерієм: 10 перших елементів; перші 10%, 10 останніх елементів тощо. Тобто, відбувається форматування вказаного числа крайніх значень — N (N%) найбільших або найменших елементів, більших або менших від середнього арифметичного.
 
Гістограми використовуються, якщо потрібно наочно визначити значення в клітинці відносно інших клітинок.
Гістограма — це градієнтна або суцільна заливка клітинки, довжина якої безпосередньо залежить від числа, що знаходиться в ній.
Довжина гістограми відповідає значенню в клітинці. Чим вона довша — тим більше значення. Гістограми оптимальні при визначенні основних показників, особливо в великих обсягах даних.
Приклад:
Застосувати умовне форматування виділення клітинок на прикладі електронної таблиці: «Результати успішності». Застосуємо до стовпця Середня оцінка застосувати умовне форматування — гістограма; колір гістограми — градієнтний, зелений.
3.PNG
Кольорова шкала — це заливка обраного діапазону клітинок 2-ма або 3-ма кольорами, яка безпосередньо залежить від чисел, що знаходяться в ньому.
Приклад:
Виділити клітинки кольором відповідно до вимог:
 • мінімальні значення — червоний;
 • середні значення — жовтий;
 • максимальні значення — зелений.
4.PNG
Набори піктограм — це встановлення позначок, що відображають тенденцію зміни чисел в клітинках обраного діапазону.
4.PNG
Приклад:
Застосуємо умовне форматування виділення клітинок на прикладі електронної таблиці: «Коливання курсу гривні за місяць». Виділимо стовпець Гривні піктокрамами — 3 Arrows Colored (3 стрілки).
6.PNG

Команда Інші правила надає можливість встановити свої правила і стилі оформлення клітинок, дані в яких відповідають деякій умові.
 
Зверни увагу!
До клітинки можна застосовувати кілька правил умовного форматування. Якщо ж такі правила суперечать одне одному, то «чинним» буде правило, встановлене пізніше.
Якщо для того самого діапазону встановити червону заливку клітинок зі значеннями, більшими за 5, а потім встановити зелену заливку клітинок зі значеннями, меншими за 7, то в підсумку клітинки зі значенням 6 зафарбуються зеленим кольором, оскільки відповідне правило встановлено останнім.
 
Якщо до деякого діапазону клітинок застосоване умовне форматування, але потім виникла потреба змінити параметри умовного форматування, необхідно обрати в списку правил умовного форматування команду Керування правилами. Відкриється вікно Диспетчер правил умовного форматування, в якому можна створювати нові правила, редагувати правила, видаляти правила та змінювати їх порядок.