2 клас

 1. Інформація. Дії з інформацією

  1. Правила поведінки та безпеки в кабінеті інформатики

  2. Навколишній світ та інформація. Сприймання людиною інформації

  3. Види інформації за способом подання

  4. Властивості інформації. Приватна та публічна інформація

  5. Інформаційні процеси

  6. Використання мережі Інтернет для отримання інформації

  7. Цифрові пристрої для роботи з інформацією

 2. Комп’ютерні пристрої для здійснення дій із інформацією

  1. Історія створення комп'ютера

  2. Пристрої навколо нас. Комп'ютерні пристрої

  3. Види сучасних комп'ютерів

  4. Пристрої для роботи з інформацією

  5. Готуємо комп'ютер до роботи

  6. Комп'ютерні об'єкти

  7. Використання миші

  8. Клавіатура. Символи на клавіатурі. Мовні режими

  9. Використання комп'ютера у навчанні

 3. Об’єкт. Властивості об’єкта

  1. Об’єкти навколишнього світу. Види об'єктів

  2. Властивості конкретних об’єктів та значення властивостей

  3. Спільні та відмінні ознаки/властивості об’єктів. Дії з об'єктами

  4. Середовище для об'єктів. Об'єкти, з якими працює комп'ютер

  5. Об’єднання предметів у групи за певними заданими ознаками

  6. Визначення ознак предметів, впізнавання предметів за даними ознаками. Складові частини предметів

  7. Ігри на змінювання послідовності дій, пошук помилок в послідовностях

 4. Комп’ютерні програми. Меню та інструменти

  1. Комп’ютерна програма. Інструменти та меню комп’ютерних програм. Огляд різних прикладів меню

  2. Комп’ютерна графіка. Графічний редактор. Інструменти графічного редактора та їхні налаштування

  3. Відкриття та збереження малюнків. Зміна значень властивостей об’єкта

  4. Геометричні моделі об’єктів. Інструменти малювання ліній, фігур. Добір кольорової гами малюнка

 5. Створення інформаційних моделей. Змінення готових. Використання

  1. Інформаційні моделі. Дії з фрагментами зображення

  2. Виділення і впорядкування даних за певною ознакою

  3. Прості та складені сюжетні геометричні задачі

 6. Лінійні алгоритми

  1. Поняття плану й інструкції. Складання інструкцій. Команди і виконавці

  2. Поняття алгоритму. Виконавці алгоритмів. Алгоритми в нашому житті. Правила складання алгоритмів

  3. Середовище програмування Скретч

  4. Графічний редактор середовища Скретч. Створення малюнків за готовими алгоритмами

  5. Складання власних графічних алгоритмів

  6. Алгоритми для малювання фігур

3 клас

 1. Комп’ютерні пристрої для здійснення дій із інформацією

  1. Правила безпечної роботи з комп’ютерними пристроями

  2. Історія виникнення пристроїв для роботи з інформацією

  3. Пристрої введення та виведення інформації

 2. Інформація. Дії з інформацією. Інтернет

  1. Роль інформації в житті людини. Дії з інформацією

  2. Способи подання повідомлень, носії інформації

  3. Поняття символу. Кодування і декодування повідомлень

  4. Структурування інформації. Поняття файлу і папки

  5. Поняття про мережу Інтернет, браузер, веб-сайт

  6. Безпечна робота в Інтернеті. Авторське право

  7. Пошук інформації в Інтернеті. Достовірна інформація

 3. Об’єкт. Властивості об’єкта

  1. Інформаційний об’єкт. Властивості об'єкта. Моделі

  2. Створення графічного об'єкта у Microsoft Paint

 4. Комп’ютерні програми. Меню та інструменти

  1. Віртуальні бібліотеки, довідники, енциклопедії, словники

  2. Середовища для читання текстів

  3. Уведення символів за допомогою клавіатури

  4. Основні команди редагування

  5. Форматування тексту. Зміна значень властивостей об’єкта

 5. Створення інформаційних моделей. Змінення готових

  1. Комп’ютерні презентації. Режим показу презентації

  2. Редагування презентацій. Утворення нового слайду

  3. Доповнення презентації текстом

  4. Доповнення презентації зображенням

  5. Форматування презентації

  6. Створення власної комп’ютерної презентації

 6. Лінійні алгоритми

  1. Команди і виконавці

  2. Алгоритми. Способи подання алгоритму

  3. Створення лінійних алгоритмів

  4. Знаходження та виправлення помилок у алгоритмах

  5. Середовище програмування Скретч

  6. Етапи створення програми у Скретч

  7. Створення зображень у Скретч

  8. Логічні висловлювання

4 клас

 1. Інформація. Дії з інформацією

  1. Інформація. Способи подання та сприйняття інформації

  2. Інформаційні процеси

  3. Властивості інформації

  4. Критичне оцінювання інформації

  5. Всесвітня мережа Інтернет

  6. Пошук інформації в Інтернеті

  7. Інтернет і спілкування

 2. Комп’ютерні пристрої для здійснення дій із інформацією

  1. Інформаційні технології та комп’ютерні системи

  2. Операційна система

  3. Пам'ять комп'ютера

  4. Файли та папки

  5. Сучасні носії інформації

  6. Технології майбутнього

 3. Текстовий редактор

  1. Програми для роботи з текстом

  2. Ознайомлення з текстовим процесором

  3. Створення документа. Введення та редагування текстів

  4. Форматування, копіювання, переміщення текстів та абзаців

  5. Графічні об’єкти текстового процесора MS Word

  6. Створення документа з малюнками

 4. Редактор презентацій

  1. Проєкт. Презентація проєкту

  2. Редактор комп’ютерних презентацій MS PowerPoint

  3. Об’єкти в редакторі презентацій

 5. Об'єкти та моделі

  1. Класифікація об'єктів

  2. Дії з об'єктами