1. Інформація. Дії з інформацією

  1. Правила поведінки та безпеки в кабінеті інформатики

  2. Навколишній світ та інформація. Сприймання людиною інформації

  3. Види інформації за способом подання

  4. Властивості інформації. Приватна та публічна інформація

  5. Інформаційні процеси

  6. Використання мережі Інтернет для отримання інформації

  7. Цифрові пристрої для роботи з інформацією

 2. Комп’ютерні пристрої для здійснення дій із інформацією

  1. Історія створення комп'ютера

  2. Пристрої навколо нас. Комп'ютерні пристрої

  3. Види сучасних комп'ютерів

  4. Пристрої для роботи з інформацією

  5. Готуємо комп'ютер до роботи

  6. Комп'ютерні об'єкти

  7. Використання миші

  8. Клавіатура. Символи на клавіатурі. Мовні режими

  9. Використання комп'ютера у навчанні

 3. Об’єкт. Властивості об’єкта

  1. Об’єкти навколишнього світу. Види об'єктів

  2. Властивості конкретних об’єктів та значення властивостей

  3. Спільні та відмінні ознаки/властивості об’єктів. Дії з об'єктами

  4. Середовище для об'єктів. Об'єкти, з якими працює комп'ютер

  5. Об’єднання предметів у групи за певними заданими ознаками

  6. Визначення ознак предметів, впізнавання предметів за даними ознаками. Складові частини предметів

  7. Ігри на змінювання послідовності дій, пошук помилок в послідовностях

 4. Комп’ютерні програми. Меню та інструменти

  1. Комп’ютерна програма. Інструменти та меню комп’ютерних програм. Огляд різних прикладів меню

  2. Комп’ютерна графіка. Графічний редактор. Інструменти графічного редактора та їхні налаштування

  3. Відкриття та збереження малюнків. Зміна значень властивостей об’єкта

  4. Геометричні моделі об’єктів. Інструменти малювання ліній, фігур. Добір кольорової гами малюнка

 5. Створення інформаційних моделей. Змінення готових. Використання

  1. Інформаційні моделі. Дії з фрагментами зображення

  2. Виділення і впорядкування даних за певною ознакою

  3. Прості та складені сюжетні геометричні задачі

 6. Лінійні алгоритми

  1. Поняття плану й інструкції. Складання інструкцій. Команди і виконавці

  2. Поняття алгоритму. Виконавці алгоритмів. Алгоритми в нашому житті. Правила складання алгоритмів

  3. Середовище програмування Скретч

  4. Графічний редактор середовища Скретч. Створення малюнків за готовими алгоритмами

  5. Складання власних графічних алгоритмів

  6. Алгоритми для малювання фігур