Робот готовий до виконання алгоритму!
  
Ресурс 18.svg
 
Давай розглянемо способи подання команд для Робота!
Люди часто створюють і виконують алгоритми на роботі, вулиці, удома. Ти також щоденно стикаєшся з алгоритмами.
Алгоритми можуть бути подані різними способами: словами, блок-схемою, малюнками та мовою програмування.
У  повсякденному житті ми зазвичай подаємо команди алгоритмів за  допомогою слів. Такий спосіб подання алгоритмів називають словесним.
Приклад:
Алгоритм вмикання комп’ютера:
1. Увімкни монітор.
2. Натисни кнопку Power на  системному блоці.
3. Дочекайся, коли на  екрані монітора з’явиться зображення робочого стола.
Для кращого сприйняття алгоритми часто подають у  вигляді малюнків і  схем. Це графічний спосіб подання алгоритмів.
Приклад:
Screenshot_1.jpg
Алгоритми також подають за  допомогою спеціальних схем — блок-схем. У  блок-схемі команди розміщують в  окремих блоках, а  стрілками показують послідовність виконання команд.
Розглянемо на  прикладі, як можна подати той самий алгоритм різними способами.
Приклад:
Screenshot_2.jpg
Вибір способу подання алгоритму залежить від виконавця, якому його призначено.
Джерела:
Я досліджую світ : підруч. для 3 кл. закл. загал. серед. освіти (у 2-х ч.) : Ч. 2 / М. М. Корнієнко, С. М. Крамаровська, І. Т. Зарецька. — Харків : Вид-во «Ранок», 2020. — 112 с. : іл.