Створення алгоритмів і програм для Робота неможливе без знання логіки!
  
17.jpg

Основним поняттям логіки є висловлювання.
Висловлювання — це розповідне речення, що містить твердження про певний об’єкт.
Висловлювання формулюють розповідними реченнями.
 
Вони бувають істинні чи хибні.
Істинне висловлювання відображає правдиву інформацію про об’єкт, а хибне — неправдиву.
ПрикладТип
висловлювання
Пояснення
Київ — столиця України.Істинне висловлювання.Розповідне речення.
Риби живуть на суші.Хибне висловлювання.Розповідне речення.
Хто сьогодні черговий?Не є висловлюванням. Питальне речення.
Розгорни книгу!Не є висловлюванням. Спонукальне речення.

Висловлювання в таблиці є простими.
Складне висловлювання — це висловлювання, яке складається з двох чи більше простих.
Можна використовувати складні висловлювання, які складаються з двох простих, з’єднаних за допомогою сполучників якщо, то… .
Приклад:
Якщо світить червоне світло світлофора, то маєш зупинитися і не переходити дорогу.
 
Це складне висловлювання складається з двох простих: засновку — «Якщо світить червоне світло світлофора», та висновку — «то маєш зупинитися і не переходити дорогу».
Такі висловлювання називаються висловлюваннями з логічним слідуванням.
Джерела:
Я досліджую світ. Підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) : Частина 2 // Н. В. Морзе, О. В. Барна. — Київ : УОВЦ «Оріон», 2020. — 160 с. : іл.