Згадай вікно програми Скретч!
Для цього запусти програму Скретч за допомогою головного меню (ПускScratch) або значка програми на робочому столі.
 
888.jpg

Розглянь вікно програми.
 
333.png
 
Знайди позначення:
  
1. Повний екран.
Допоможе тобі перейди у режим Перегляду. У режимі Перегляду сцена виконання алгоритму займає весь екран. Вийти з нього можна, натиснувши кнопку повернення у верхньому правому кутку екрана.
 
2. Рядок меню.
У цьому рядку можна змінити мову; відкрити, редагувати, зберегти проект; прочитати поради тощо.
 
3. Запуск. Зупинка.
Щоб виконавець алгоритму розпочав виконувати команди на сцені, натискають на зелений прапорець. Кнопка Зупинки припиняє виконання алгоритму.
 
4. Сцена — область, у якій діє об'єкт (спрайт) при виконанні програми.
 
5. Поле об'єктів — область спрайтів, в якій містяться всі персонажі програми.
 
6. Поле команд — область блоків, в якій містяться всі команди.
 
7. Поле скриптів — область, в якій можна додавати команди виконавцям та тлу проекту.