Роботи діють, виконуючи послідовні команди — алгоритми.
  
6.jpg
 
Створювати алгоритм складно й відповідально! Іноді на уроках математики, української мови тощо під час розв'язання різноманітних завдань ти можеш припуститися помилок. Важливо завжди робити все уважно і перевіряти себе, а ще — вміти виправляти власні помилки. Підчас написання програм ці навички дуже потрібні.
Однією із властивостей алгоритмів є правильність і точність команд.
Поміркуй! Коли алгоритм не може бути виконаний? Якими мають бути команди, щоб завдання було виконане правильно?
 
У навчальних середовищах складання алгоритмів для виконавця добирають набір команд для отримання очікуваного результату. Для перевірки правильності алгоритму його запускають на виконання в цьому середовищі.
Якщо алгоритм складено неправильно, то на екрані з’явиться повідомлення про помилку або жодна дія не відбуватиметься.
Необхідно знайти й виправити помилку, після чого знову виконати алгоритм.
Виправити програму — означає видалити, додати або замінити деякі команди так, щоб вона запрацювала правильно.
Як можна виправити програму?
1. Відшукай неправильну команду.
2. Видали неправильну команду з програми.
3. Додай правильну команду та приєднай її до алгоритму.
Для перевірки правильності алгоритму також можна використувати покрокове його виконання. У такому разі команди алгоритму виконуватимуться одна за одною.
Поміркуй! Як легше шукати помилку: переглядаючи опис алгоритму чи під час його покрокового виконання в середовищі?
 
Зверни увагу!
Порушення послідовності призведе до неочікуваного результату, або його не буде взагалі.
Джерела:
Я досліджую світ. Підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) : Частина 2 // Н. В. Морзе, О. В. Барна. — Київ : УОВЦ «Оріон», 2020. — 160 с. : іл.
Я досліджую світ: підруч. для 3-го кл. закл. заг. серед. освіти (у 2-х ч.) : ч. З / Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич. "- Київ Генеза, 2020. - 160 с. : іл.