Робот розглядає об'єкти!
  
Ресурс 27в200.png
 
Чи є будь-яке тіло об'єктом?
 
Навколо нас є об'єкти, які можна побачити, понюхати, до яких можна доторкнутись, почути звуки, навіть спробувати на смак. Є об'єкти, яких не можна відчути. Деякі з них є реальними, а деякі — нереальними, або уявними.
 
конячки.png
 
Понад дві тисячі років тому давні греки придумали слово «об'єкт», яким стали називати предмети, явища, живих істот та все те, що мали на увазі. 
Об’єкт — це частина навколишнього світу, яку можна розглядати як єдине ціле. Кожний об’єкт має назву та властивості.
1. Кіт, яблуня — це об’єкти живої природи.
2. Річка, комп’ютер — це об’єкти неживої природи.
3. Злива, мороз — це об’єкти-явища.
4. Подорож, свято, — це об’єкти-події.
 
Кожен об'єкт має свою назву, за якою його можна визначити серед інших об'єктів, та свої властивості.
Властивості об’єкта: форма, розмір, колір, вага, смак, запах тощо.
Є об'єкти, які можна створювати за допомогою комп'ютера, і в цьому людині допомагають різні комп'ютерні програми, які також є інформаційними об'єктами.
Інформаційний об’єкт — це намальований об’єкт, креслення та розрахунки об’єкта, текст з описом його властивостей.
Усе, що ми створюємо за допомогою комп'ютера, є інформаційним об'єктом. Ім'я або назва об'єкта потрібні для отримання, збереження та оброблення інформації про нього.
Джерела:
Я досліджую світ : підруч. для 3 кл. закл. загальн. середн. освіти (у 2-х частинах) : Частина 2 (Інформатика та дизайн і технології) / Вікторія Вдовенко, Наталка Котелянець, Оле на Агєєва. — Київ : Грамота, 2020. —144 с. : іл
Я досліджую світ : підруч. для 3-го кл. закл. заг. серед. освіти (у 2-х ч.) : ч. 1 / Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич. "- Київ: Генеза, 2020. -- 160 с. :іл.