Майлик розповість тобі про інформаційні процеси!
 
Ресурс 134в300.png
 
Інформаційні процеси — це дії, які виконують над інформацією. Під час інформаційного процесу дані перетворюються з одного виду в інший.
Отримання інформації. Людина отримує повідомлення за допомогою органів чуття. Згідно з Конвенцією ООН про права дитини, усі діти мають право на отримання інформації з різних джерел, особливо з тих, які сприяють їхньому належному розвитку.
 
Ресурс 1инф.png Ресурс 4инф.png Ресурс 2инф.png
 
Передавання інформації. Отриману інформацію можна передавати. Ми передаємо повідомлення, надсилаючи листи, розмовляючи по телефону, спілкуючись на перерві з друзями. Учитель передає інформацію учням. Коли на світлофорі з’являється певний сигнал, він містить повідомлення для пішоходів і водіїв.
 
Ресурс 2инф1.png   Ресурс 3инф.png
 
Інформаційні процеси відбуваються під час передачі інформації від джерела до приймача за допомогою інформаційних каналів.
 
Пошук інформації. Упродовж життя ми постійно шукаємо нову інформацію. Для цього найчастіше ставимо запитання: собі, друзям, батькам, учителям чи знайомим. Крім того, звертаємося до різних інформаційних джерел — книг, енциклопедій, інтернету тощо.
 
Ресурс 3.png завантаження.png
 
Опрацювання інформації. Опрацювання інформації, як правило, пов’язане з її зміною. Повідомлення опрацьовують під час зміни способу їх подання. Наприклад, скрипач, граючи на скрипці, перетворює повідомлення, написані у вигляді нот, у звуки.
 
Ресурс 7в300.png
 
Збереження інформації. До винайдення писемності люди зберігали інформацію тільки у своїй пам’яті. Пізніше вони навчилися її зберігати за допомогою різних предметів — носіїв, які постійно вдосконалювалися.
Об’єкти, на яких зберігаються повідомлення, називають носіями повідомлень.
На вибір носія повідомлення впливає спосіб подання інформації, термін зберігання та спосіб отримання повідомлення із цього носія.
 
Захист інформації. Людина має право на захист особистої інформації, яка міститься на різних носіях. Про це треба пам’ятати, коли ти спілкуєшся з малознайомими людьми або користуєшся соціальними мережами.
Джерела:
Інформатика : підруч. для 4 кл. закл. загал. серед. освіти / О. Антонова, — Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. — 128 с