Робік постійно отримує нову інформацію!
 
Ресурс 20в250.png
 
Коли ти опрацьовуєш інформацію, важливо знати, чи вона є достовірною, актуальною та корисною.

Потрібно також вміти розрізняти факти і судження.
Факт — поняття, що відображає реальну подію або явище.

Судження
— це висловлювання, яке може бути істинним або хибним.
Інформації в мережі дуже багато, до того ж її обсяг подвоюється приблизно кожні два роки.
Мережа Інтернет — це не завжди безпечне джерело інформації. Завдяки високій швидкості розповсюдження інформації багато даних є неперевіреними або неякісними. Часто дані просто відображають суб’єктивну думку автора, а іноді є фейком.
Фейк — навмисне поширення брехні. Як правило, у фейкових повідомленнях частково або повністю відсутня правдива інформація.
Тому важливо навчитися критично оцінювати подану інформацію, відокремлювати істину від хиби. Для цього доцільно звернути увагу на організацію, яка створила сайт, мету його створення, кількість відвідувачів, календар оновлення інформації тощо. Варто з’ясувати, із яких джерел автори сайту отримують відомості, перевірити наявність або відсутність списку першоджерел і посилань на інші сайти.
Джерела:
Інформатика : підруч. для 4 кл. закл. загал. серед. освіти / О. Антонова, — Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. — 128 с