Робопес розповість тобі про інформацію та її властивості!
 
Ресурс 29в300.png
 
Людина постійно отримує повідомлення з навколишнього світу. Проте не вся інформація є важливою, перевіреною, зрозумілою та потрібною для кожного.

Інформація, із якою ти стикаєшся під час навчання, допомагає тобі розв’язувати різні задачі, аналізувати, виконувати конкретні завдання.
 
Властивості інформації:
  • Правдива / Неправдива
  • Корисна / Некорисна
  • Зрозуміла / Незрозуміла
  • Своєчасна / Несвоєчасна
Щодня в інтернет потрапляє сотні тисяч статей та заміток. Усе складніше перевірити інформацію на правдивість, достовірність та актуальність.
Повідомлення, яке не несе інформації, вважають шумом.
Коли кілька разів одній людині повідомляють про одну й ту саму таємницю, то перше повідомлення несе інформацію, а наступні такі ж повідомлення стають шумом.
 
Якщо повідомлення не несе корисної, зрозумілої, своєчасної інформації, тоді воно містить шум. Інформація може перетворюватися на шум, і навпаки, шум може перетворюватись на інформацію.
 
Вирішити, несе повідомлення інформацію чи шум, неможливо без урахування, яка конкретно людина його сприймає.
 
Повідомлення несе шум, якщо воно:
  1. Містить уже відомі факти, відомості.
  2. Містить неправильні факти,відомості, твердження.
  3. Має зміст, який людина не може зрозуміти (подане незрозумілою мовою, містить невідомий код, незрозумілі жести, незрозумілі формули тощо).
Джерела:
Інформатика : підруч. для 4 кл. закл. загал. серед. освіти / Л. Лисобей, О. Чучук — Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. — 160 с.