Майк досліджує складові об'єктів!
 
Ресурс 94.svg
Складові об'єктів
Об’єкти, що нас оточують, можуть складатися із частин, які також є об’єктами. Такі частини називають складовими.
 
Наприклад, об’єкт «обідній стіл» складається з об’єктів: 4 ніжки, основа та стільниця. Як цілий об’єкт, так і його складові мають імена, властивості, значення яких можна змінювати.
 
Ресурс 501.png
 
У середовищі текстового редактора тобі доводилося працювати з текстовими та графічними об’єктами текстового документа, кожен із яких можна поділити на складові.
 
Наприклад, об’єкт фрагмент тексту може містити такі складові.
 
Ресурс 31.png
Дії пов'язані з об'єктами
Над об’єктом і його складовими можна виконувати певні дії у деякому середовищі.
Серед таких дій є одинакові, а є дії, які можна виконувати або лише з об’єктом, або лише із його складовими, які також є об’єктами.
 
Щоб виконати дію з об’єктом в комп’ютерному середовищі, його потрібно виділити. Наприклад, ти вже вмієш виконувати дії з об’єктами-файлами та папками: переглядати, створювати, копіювати, переміщувати, перейменовувати, видаляти, переглядати властивості.
 
Для їх виконання потрібно об’єкт виділити, викликати контекстне меню і обрати потрібну дію. Такі дії також називають вказівками.
 
Зверни увагу!
Не всі зазначені вказівки можна виконувати з дисками, на яких зберігаються файли й папки.
 
Ресурс 41.png
За допомогою кожного об’єкта також можна виконувати деякі дії. Наприклад, у файлі можна зберігати дані. У папці можна зберігати файли й інші папки — вкладені папки. В комп’ютері можна створити спеціальний об’єктярлик, який використовують для швидкого доступу до файлу чи папки. Адже він має властивість, яка вказує на їхнє місце розташування, і сам відкриває всі папки, у яких «заховався» об’єкт, для якого він створений.
Джерела:
Інформатика. Підручник для 4 кл. закладів загальної середньої освіти / Н. В. Морзе, О. В. Барна. — Київ : УОВЦ «Оріон», 2021. — 176 с. : іл.