Текстовий редактор Microsoft Word використовують для створення електронних текстів, введення і зміни значень властивостей об’єктів тексту, додавання до тексту зображень та змінювання їх властивостей.
 
У текстовому редакторі можна також створювати схеми. Для цього використовують фігури з меню Вставлення/Фігури, які розподілені в восьми групах. Наприклад, у групі Прямокутники можна вибрати 9 різних об’єктів.
 
Фігури.png
 
Після вибору з меню деякого графічного об’єкта вказують його розміри за допомогою протягування миші в робочій області. Розміри графічного об’єкта можна змінити перетягуванням маркерів розміру, які мають вигляд маленьких кружечків по краях і серединах сторін зображення.
Screenshot_19.png
Кожне зображення фігур має властивості, які можна змінювати натиснувши праву кнопку миші та відкривши контекстне меню.
Screenshot_20.png
Джерела:
Інформатика. Підручник для 4 кл. закладів загальної середньої освіти / Н. В. Морзе, О. В. Барна. — Київ : УОВЦ «Оріон», 2021. — 176 с. : іл.