Графічні об’єкти
 
Малюнок
зображення.png
Фігури
фігури.png
Схема
смарт.png
Діаграма
ді.png
 
Графічні об’єкти до слайдів додають за допомогою команд, розміщених на вкладці Вставлення.
 
вставл.png
 
Алгоритм вставлення графічного об’єкта на слайд
  1. Вибрати слайд, на який потрібно вставити графічний об’єкт.
  2. У вкладці Вставлення знайти розділ Зображення і натиснути кнопку Зображення.
  3. У вікні, що відкриється, знайти потрібний файл, вибрати його і натиснути кнопку Вставити.
Щоб виділити графічний об’єкт, потрібно навести на нього вказівник миші і натиснути ліву клавішу. Навколо нього з’явиться прямокутна рамка з маркерами, за допомогою яких можна змінити розміри об’єкта і повернути його.
 
зображення_2.png
Етапи створення презентації
  1. Обдумай ідею та склади план презентації.
  2. Добери текст до вибраної теми. Відшукай відповідні зображення.
  3. Поміркуй, чи є інформація, яку краще подати у вигляді таблиці або схеми.
  4. Переглянь презентацію, відредагуй її за потреби.
  5. Збережи презентацію.
Джерела:
Інформатика : підруч. для 4 кл. закл. загал. серед. освіти / Л. Лисобей, О. Чучук — Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. — 160 с.