Редагування тексту — це внесення змін у текст, виправлення помилок.
Під час редагування тексту виникає потреба копіювання частини тексту, видалення чи її переміщення. Щоб виконати ці дії з фрагментом тексту, треба спочатку його виділити. Це можна зробити за допомогою миші чи клавіатури.
 
Способи виділення текстових об’єктів
 
Слово
1. Встановити курсор на слові, яке потрібно виділити.
2. Натиснути 2 рази ліву клавішу миші.
Рядок
1. Встановити курсор ліворуч від рядка, який потрібно виділити.
2. Натиснути 1 раз ліву клавішу миші.
Абзац
1. Встановити курсор ліворуч від абзаца, який потрібно виділити.
2. Натиснути 2 рази ліву клавішу миші.
Ctrl + A — виділити вміст усього текстового документа.
Виділений фрагмент тексту можна копіювати, видаляти, переміщувати та вирізати за допомогою контекстного меню команд із вкладки Основне, або комбінації клавіш на клавіатурі.
 
Як виконувати різні операції з фрагментом тексту
 
Крок 1
 
Виділити фрагмент тексту.
 
Крок 2
 
Виконати дії з фрагментом тексту, вибравши один зі способів:
 • За допомогою контекстного меню
Screenshot_15.png
 • За допомогою команд вкладки Основне
Screenshot_16.png
 • За допомогою комбінації клавіш
Ctrl + C — Копіювати
Ctrl + V — Вставити
Ctrl + X — Вирізати
Правила введення тексту
 1. Відокремлювати одне слово від іншого, натискаючи один раз клавішу Пробіл.
 2. Не ставити пробіл між словом і розділовим знаком.
 3. Не ставити пробіл до і після дефіса.
 4. Ставити пробіл до і після тире.
 5. Ставити пробіл після розділового знака.
 6. Щоб увести слово з великої літери, натиснути клавішу Shift і літеру, із якої починається слово.
 7. Щоб увести слово, у якому всі літери великі, натиснути клавішу CapsLock і набрати слово.
 8. Для створення нового абзацу натискати клавішу Enter.
Уведення деяких символів комбінацією клавіш:
 
 ' Alt + 39 (цифри вводити з цифрової клавіатури)
 Ґ права клавіша Alt + Shift + Г
 ґ права клавіша Alt + г
Набираючи текст, можна припуститися помилки. Найчастіше це пропущений або зайвий символ.
Видалення зайвого символу
 
Backspace
1. Встановити курсор після зайвого символу.
2. Натиснути один раз клавішу Backspace.
Delete
1. Встановити курсор перед зайвим символом.
2. Натиснути один раз клавішу Delete.
Джерела:
Інформатика : підруч. для 4 кл. закл. загал. серед. освіти / Л. Лисобей, О. Чучук — Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. — 160 с.