Українська революція \(1917\)–\(1921\) років розпочалася в умовах революційних потрясінь, які охопили Російську імперію у березні 1917-го. Ключовим її рушієм був український народ і його політична еліта, що еволюціонувала від ідей політичної автономії та федерації до усвідомлення власної державної незалежності.
 
Революція була явищем загальноукраїнським. У всіх регіонах розвивався національний рух, створювалися та діяли українські органи влади, політичні партії та громадські інституції, відроджувалася культура.
 
Етапи революції \(1917\)–\(1921\) років
Березень \(1917\) р. — квітень \(1918\) р.Утворення та діяльність Української Центральної Ради, проголошення її Універсалів
29 квітня — 14 грудня \(1918\) р.Правління гетьмана Павла Скоропадського
Грудень \(1918\) р. — листопад \(1921\) р.Встановлення влади Директорії УНР, розгортання та придушення масштабного повстанського руху
 
Доба Української Центральної Ради (березень \(1917\) р. — квітень \(1918\) р.)
 
Перший етап Української революції розпочався відразу після перемоги російської Лютневої революції у Петрограді. В цей час у Києві було створено  національний представницький орган — Українську Центральну Раду (УЦР). Після Всеукраїнського національного конгресу вона з київської організації перетворилася на загальноукраїнську.
 
Основні положення Універсалів УЦР
І УніверсалЗдобуття української автономії у складі демократичної федеративної Російської республіки
ІІ УніверсалУтворено виконавчий орган влади — Генеральний Секретаріат
ІІІ УніверсалУЦР проголосила Українську Народну Республіку (УНР)
ІV УніверсалУЦР проголосила незалежність УНР
 
Головні дати
 
17–20 березня \(1917\) р.   в Києві створено Українську Центральну Раду (УЦР).
23 червня \(1917\) р. І Універсал УЦР. Проголошення автономії України.
28 червня \(1917\) р.створення Генерального Секретаріату УЦР на чолі з В. Винниченком.
16 липня \(1917\) р.II Універсал УЦР. Угода з російським Тимчасовим урядом про взаємне визнання.
20 листопада \(1917\) р.III Універсал УЦР. Проголошення Української Народної Республіки (УНР).
22 січня \(1918\) р. IV Універсал УЦР. Проголошення самостійності та незалежності України.
29 січня \(1918\) р.бій під Крутами.
9 лютого \(1918\) р.підписання урядом УНР Брестського (Берестейського) мирного договору. Німеччина, Болгарія, Туреччина, Австро-Угорщина визнали УНР самостійною державою.
29 квітня \(1918\) р.УЦР ухвалила Конституцію УНР. М. Грушевського обрано Президентом УНР. Державний переворот. Ліквідація УЦР. Проголошення гетьманом України генерала П. Скоропадського.