Причини і привід до початку Першої світової війни.
  
\(1\) СЕРПНЯ \(1914\) —\( 11\ \)ЛИСТОПАДА \(1918\)
\( \)Причини Першої світової війни — це економічні й політичні протиріччя між державами двох військово—політичних блоків Антанти та Троїстого союзу.
 
Антанта (сформувався в \(1904\)—\(1907\) pp.; до його складу входили Росія, Велика Британія і Франція).
Троїстий союз (сформувався в \(1882\) p.; до його складу входили Німеччина, Австро—Угорщина, Італія).
 
\(1\)серпня \(1914\ \)р. Німеччина оголосила війну Росії.
  
Привід — вбивство австрійського ерцгерцога Франца Фердинанда у місті Сараєво \(28\) червня \(1914\) р.
 
Заснування Головної української ради, Союзу визволення України і Легіону Українських січових стрільців.
  
\(1\) серпня \(1914  \)р. у Львові заснована Головна українська рада (ГУР). На чолі ГУР став К. Левицький.
 
З ініціативи ГУР у вересні\(1914\) року було створено Легіон Українських січових стрільців (УСС), яких називали «усусами». Першим командиром УСС був Д. Витовський.
  
У серпні \(1914\) р. у Львові утворено Союз визволення України (СВУ), з метою сприяти поразці Російської імперії та відродженню незалежної Української держави.
У програмі СВУ було поставлено за мету:
 
1. утворення самостійної Української Держави;
2. встановлення конституційної монархії;
3. заснування демократичного устрою;
4. надання рівних прав і свобод представникам усіх національностей;
5. забезпечення самостійності української церкви.