Україна була приєднана до радянської Росії в перебігу громадянської війни за допомогою збройної сили. Вона була визнана незалежною, хоч її кордони позначалися тільки на карті.
 
Політбюро ЦК РКП(б) змусило ЦК КП(б)У прийняти резолюцію під назвою «Державні відносини Радянської України і Радянської Росії». У резолюції підтверджувалося підпорядкування основних установ УСРР російському центру.
 
\(28\) грудня \(1920\) р. голова Раднаркому РСФРР В. Ленін і нарком закордонних справ Г. Чичерін підписали в Москві з X. Раковським договір про воєнний і господарський союз. Обидва уряди проголошували об’єднаними сім наркоматів: військових і морських справ, ради народного господарства, зовнішньої торгівлі, фінансів, праці, шляхів сполучення, пошти і телеграфу. Подібні договори були укладені і з іншими формально незалежними радянськими республіками. Так виникла договірна федерація.
 
\(10\)—\(14\)  грудня \(1922\) р. — VII Всеукраїнський з’їзд рад, який схвалив декларацію про об’єднання радянських республік.
 
\(30\ \) грудня \(1922\) р.  — І з’їзд Рад СРСР за участю представників РСФРР, УСРР, БСРР, Закавказької Федерації. 
Утворення СРСР завершило оформлення СРСР ухвалення \(31\) січня \(1924\) р. союзної Конституції.