1. Звичайні дроби

 2. Дріб як частка двох натуральних чисел

 3. Порівняння дробів

 4. Правильні і неправильні дроби. Звичайні дроби і ділення

 5. Мішані числа

 6. Додавання й віднімання звичайних дробів із однаковими знаменниками

 7. Додавання і віднімання мішаних чисел

 8. Десятковий дріб. Запис десяткових дробів

 9. Порівняння десяткових дробів

 10. Округлення десяткових дробів

 11. Додавання і віднімання десяткових дробів

 12. Множення десяткових дробів

 13. Властивості множення. Окремі випадки множення

 14. Ділення десяткових дробів на натуральне число

 15. Ділення десяткового дробу на десятковий дріб

 16. Середнє арифметичне і ділення десяткових дробів на натуральне число

 17. Задачі та вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами. Задачі 1-2 рівня

 18. Задачі та вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами. Задачі 3-4 рівня