Геометрична фігура кут утворюється з двох променів зі спільною початковою точкою.
 
Спільна точка називається вершиною кута, а промені — сторонами кута.
 
Якщо кут утворений додатковими (або протилежними) променями, тоді він називається розгорнутим.
 
Для назви кута часто використовують три великі латинські літери, назва вершини кута пишеться посередині.

Іноді кут можна назвати тільки однією буквою, яка знаходиться біля вершини.

Можна також познайомитися з грецьким алфавітом і використовувати маленькі букви для назв кутів.
 
Частіше використовують: α,β,γ,δ,ϵ,η,ϕ,ω та інші.
 
Спробуємо уявити точку, як щось нескінченно маленьке, а пряму — як щось, що нескінченно простягається  в обидві сторони.
 
Lenkis.png
 
Lenkis_izst1.png
Приклад:
1. На малюнку показаний кут ABC, B або α;
2. Також зображений розгорнутий кут KLM
Так само, як кожен відрізок має довжину, яку можна виміряти лінійкою і виразити в одиницях виміру, так і кожен кут має величину.
 
За одиницю вимірювання кутів приймають градус, що є 1180 частиною розгорнутого кута.
Величина розгорнутого кута дорівнює \(180°\).
Кути вимірюють транспортиром.
 
Suns3.pngTransp.jpg
 
Особливий кут — половина розгорнутого кута — називається прямим кутом.
Прямий кут позначають маленьким квадратиком всередині кута.
Величина прямого кута дорівнює \(90°\).
Lenkis_taisns.png 
Кути, величина яких менше \(90°\), називаються гострими.
 
Кути, величина яких більше \(90°\), називаються тупими.