Ділення — це дія, протилежна множенню. Розділити число a на число b означає знайти таке число c, що a=bc.
12768÷28=456так як 28456=12768
 
У рівності a÷b=c  число a  називають діленим, число b — дільником, число c і запис  a÷b — часткою.
 
12978÷18=721ділене12978дільник18частка721або12978÷18.
Операція ділення дає можливість відповісти на питання: «У скільки разів одне число більше за інше» або «Скільки разів одна величина укладається в іншій».
38540÷235=164Число 38540 у164рази більше ніж число235.
 
8710÷134=65Число 134 поміститься 65разів у числі8710.
 
Зверни увагу!
Правильність дії ділення перевіряється дією множення. 
5842÷25478так як25478=19812,5842÷254=23 так як 25423=5842.
З переставного закону множення випливає важлива властивість ділення:якщо  b=c÷a,  то  a=c÷b.
Оскільки  a1=a,  тоa÷1=aia÷a=1.
 
Оскільки  a0=0,  то 0:a=0.