Арифметична дія додавання
Додавати можна будь-які числа. Числа, які додають, називають доданками, а число, отримане в результаті додавання цих чисел, — сумою.
 
сумаa+b=cдоданок+доданок=сума
Властивості дії додавання
Від перестановки доданків сума не змінюється
 
a+b=b+a — переставна властивість.
Щоб до суми двох чисел додати третє, можна до першого числа додати суму другого і третього.
a+b+c=a+b+c — сполучна властивість.
Зверни увагу!
Із властивостей додавання випливає, що додавання кількох чисел можна виконувати в будь-якій послідовності. Доданки групують так, щоб обчислювати було найзручніше.
Письмове додавання
Додавати натуральні числа можна усно і письмово («стовпчиком»).
 
Без имени-1.png
Приклад:
Обчислимо зручним способом: 27+56+72+73+14.
 
27+56+72+73+14=27+73+56+14+72=100+70+72=242.
Джерела:
Математика: підруч. для 5 кл. закл. заг. серед. освіти / О.С. Істре. — Київ : Генеза, 2022. — 303 с.