Квадратом числа a  називають добуток двох однакових чисел aa  і позначають a2.
Приклад:
52=55=25;112=1111=121.
Запис a2 читають: «a у квадраті».
Кубом числа a називають добуток трьох однакових чисел aaa і позначають  a3.
Приклад:
43=444=64;23=222=8.
Запис a3 читають: «a у кубі».
 
Можна знайти добуток двох  або декількох  чисел. Тому для визначення числа в нульовому і в першому  степені домовились що:
 
a0=1ia1=a.
Приклад:
120=1;50=1.71=7;231=23.