Як порівняти два різні числа? Для чого це потрібно? Навіщо це робити? Виникає дуже багато питань щодо цієї теми.
 
Давай розглянемо ці питання.
Зверни увагу!
Щоб порівняти два різні числа, треба знайти яке з цих чисел більше, а яке менше.
Із двох натуральних чисел меншим є те, яке в натуральному ряду стоїть раніше, а більшим — те, яке в натуральному ряду стоїть пізніше.
Приклад:
Число \(7\) більше \(3\), але менше \(10\).
Отже, число \(7\) стоїть між числами \(3\) та \(10\). 
Зверни увагу!
Результат порівняння записують з допомогою знаків: \(>\)  (більше) та  \(<\)  (менше).
\(3 < 5, 10 > 1\) — такі записи називають нерівностями.
Число \(0\) завжди менше від будь-якого натурального числа.  
А три числа порівнювати можно? Так.
Для цього є подвійна нерівність.
Приклад:
25 < 50 < 100
(читаємо: 50 більше за 25, але менше від 100)
Дуже легко порівняти багатоцифрові числа, які мають різну кількість цифр.
Із двох натуральних чисел, які мають різну кількість цифр, більшим є те, у якого кількість цифр більша.
Зверни увагу!
Порівняємо числа \(125678\ \)та \(56789. \)
\(125678 > 56789\), тому що \(125678\) - шестицифрове, а \(56789\) - п'ятицифрове число.
Якщо два багатоцифрові числа мають однакову кількість цифр, то із двох натуральних чисел більшим є те, у якого більша перша (при читанні зліва направо) з неоднакових цифр.
5689 > 5679
За допомогою координатного променя теж можна порівнювати натуральні числа.
luch211.jpg
Точка, яка на координатному промені знаходиться лівіше від точки з більшою координатою має меншу координату і навпаки.
На координатному промені з двох натуральних чисел менше число розташоване лівіше від більшого.
Щоб визначити скільки чисел знаходиться між даними числами, треба від більшого відняти менше число та відняти 1.