Зміну положення тіла у просторі називають рухом
Рух тіла характеризується швидкістю тіла, часом руху і відстанню, яку проходить тіло.
Відстань показує, як змістилося положення тіла відносно свого початкового положення.
 
Рисунок99.png
Час руху — це проміжок часу, протягом якого тіло змінювало своє положення.
 
Рисунок100.png
Швидкість — це відстань, пройдена тілом за одиницю часу.
 
Рисунок101.png
Загальні правила розв'язання таких задач можна записати формулами:
 
S=VtV=S÷tt=S÷V
 
У формулах літери визначають характеристики величин:
 
S відстань,V швидкість,t час.
1. Атлет пробіг дистанцію \(200\) метрів за \(20\) секунд. Яка швидкість атлета? Тоді
 
S=200мt=20сек,V=S÷t=200÷20=10(м/сек).
 
2.  Яку відстань пролетів літак за \(2\) години зі швидкістю \(280\) км/год?  Отже
 
t=2год,V=280км/год,S=Vt=2802=560(км).
У відповідності до міжнародної системи одиниць кожна з характеристик має визначені одиниці вимірювання:
 
Відстань — кілометри, метри, сантиметри, міліметри. 
 
Час — доба, години, хвилини, секунди.
Одиниці вимірювання швидкості залежать від визначеності одиниць вимірювання відстані і часу. Швидкість може вимірюватись в км/год (кілометри за годину), км/хв (кілометри за хвилину) та інші.
 
1.  Автомобіль за \(1\) годину і проїхав \(40\) км, тоді швидкість руху автомобіля \(40\) км/год (кілометрів за годину).
 
2.  Жук за \(1\) хвилину пролетів \(8\) метрів, тоді швидкість жука \(8\) м/хв (метрів за хвилину).