При додаванні і відніманні багатозначні числа записують у стовпчик так, щоб цифри однойменних розрядів були записані один під одним:
 
138291+57138195429¯       34728457138290146¯
 
При виконанні множення багатозначних чисел також використовується запис множників у стовпчик.
 
У верхньому рядку запишемо більше число, в нижньому рядку — менше число. При цьому сама права цифра верхнього числа повинна стояти над найправішою цифрою нижнього числа.
 
1342×436¯8052+4026+5368585112¯
Спочатку множимо повністю верхнє число на останню цифру нижнього числа. Результат записується під рискою під найправішою цифрою.
 
Результат множення на другу цифру необхідно записувати під другою цифрою результату першої дії множення.
 
Результат множення на третю цифру необхідно записувати під третьою цифрою результату першої дії множення і т.д.
При виконанні ділення багатозначних чисел, ділене і дільник записуємо в стовпчик, але спочатку визначається кількість цифр у частці.
Приклад:
\(160740:285\)
 
1607ˆ4ˆ0ˆ:285=ˆˆˆ в результаті — трьохзначне число.
Порівнюємо цифри діленого і дільника. Перше число, більше дільника — це \(1607\), дає в результаті ділення в частці першу цифру \(5\). У діленому ще дві цифри, отже, і в частці буде ще теж дві цифри, тобто в результаті ділення буде тризначне число, тобто
 
160740:285=564 
 
При запису в стовпчик, отримаємо:
 
_160740|285¯1425¯|564_18241710¯_11401140¯0
 
Отриману частку можна перевірити множенням, застосовуючи прикидку.