Рисунок13.png
 
Фірмою були закуплені \(21\) унікальна перлини. Скільки прикрас планується виготовити, якщо для кожної прикраси планується використати однакову кількість перлин?
 
Очевидно, що всі перлини можна використати для однієї прикраси або виготовити \(21\) прикрасу, тоді на кожній прикрасі буде одна перлина. Також можна виготовити три прикраси, тоді на кожній прикрасі буде по \(7\) перлин або сім прикрас з трьома перлинами на кожній.
 
Числа \(3\) і \(7\), на які ділиться число \(21\) без остачі називаються дільниками числа \(21\).
Дільником натурального числа \(a\), називають натуральне число \(b\), на яке \(a\) ділиться без остачі.
 
a ÷ b= c (ост 0) 
Число \(1\) — дільник любого натурального числа.
Найбільший дільник будь-якого натурального числа дорівнює самому числу.
 
НД(\(34\)) = \(34\), НД(\(625\)) = \(625\).
 
Щоб знайти всі дільники числа \(a\) потрібно послідовно перевірити величину остачі від ділення заданого числа на натуральні числа менші за число \(a\). Перевірку зупиняємо коли частка буде дорівнювати \(1\).
 
Знайди всі дільники числа 10. 
 
Д(10)=?10÷1=10(ост0),10÷2=5(ост0),10÷3=3(ост1),10÷4=2(ост2),10÷5=2(ост0),10÷6=1(ост 4)
 
Остачі від ділення дорівнюють нулю при ділення на \(1\), \(2\), \(5\)  і \(10\), тоді ці числа будуть дільниками числа \(10\).
 
Д(10)=1,2,5,10
 
Дільники натуральних чисел діляться на пари. Добуток дільників числа, які утворюють пару, дорівнює самому числу.
 
Використання пар дільників значно спрощує пошук дільників заданого числа.
 
Знайди всі дільники числа 45.
 
45=145,45=315,45=59Д(45)=1,3,5,9,15,45