Спільним дільником (СД) двох або декількох чисел називають натуральне число на яке діляться кожне з цих чисел.
 
Рисунок30.png
Кількість спільних дільників обмежена, але серед спільних дільників виділяють найбільший дільник.
Найбільшим спільним дільником (НСД) двох або декількох чисел називають найбільше натуральне число на яке діляться кожне з цих чисел.
Для знаходження НСД використовують алгоритм.  
 
\(1.\)  Розклади на прості множники задані числа. Для розкладання на прості множники можна використати метод "дерева" або розкласти в стовпчик.  
 
Рисунок42.png
 
\(2.\) Випиши спільні прості множники у знайдених розкладаннях і знайди їхній добуток.
 
Рисунок32.png
Якщо найбільший спільний дільник заданих чисел дорівнює 1, то такі числа називають взаємно простими.
 
Рисунок37.png