Натуральні числа мають різну кількість дільників.
 
Д(7)=1,7Д(12)=1,2,3,4,6,12Д(23)=1,23Д(25)=1,5,25
Натуральні числа, які діляться тільки на \(1\) і саме не себе називаються простими
 
Прості числа мають тільки два дільники: \(1\) і саме число 
 
Рисунок50.png  Рисунок47.png
 
Числа \(71\) і \(53\) діляться тільки на \(1\) і самі на себе, тому ці числа прості.
Натуральні числа, які мають більше двох дільників, називаються складеними
 
Рисунок45.png  Рисунок49.png
 
Числа \(24\) і \(54\) мають більше ніж два дільники, тому ці числа складені.