Кожне натуральне число, більше одиниці, має кілька дільників і може бути представлене у вигляді добутку його дільників
 
28=47 54=69
Представлення числа у вигляді добутку натуральних чисел називають розкладанням на множники.
Множники можуть бути простими або складеними числами.
 
42=237 36=49
Представлення складеного числа у вигляді добутку, усі множники якого прості числа, називають розкладанням числа на прості множники.
36=2232 63=2235
Для розкладання числа на прості множники використовуючи наступні алгоритми.
Спосіб 1
Запиши число у вигляді добутку двох довільних множників. Якщо один з множників — складене число, розклади його знову на множники і т.д.
 
Розкладання проводимо до тих пір, поки не отримаємо тільки прості множники.
 
Рисунок5.png
 
Рисунок6.png
Спосіб 2
Розклади складене число стовпчиком на прості множники, використовуючи ознаки подільності.
 
Проведи вертикальну риску і запиши зліва від неї ділене, а справа найменший простий дільник цього числа. Частку запиши зліва від риски під діленим. Кожний наступний дільник записуємо під попереднім в порядку зростання.
 
Рисунок20.png
Складене число дорівнює добутку простих множників, на які це число розкладене. 
Будь-яке складене число може бути розкладене на прості множники єдиним способом.
Рисунок7.png Рисунок8.png