1. Додатні та від'ємні числа

 2. Координати. Координатна площина. Координатні точки

 3. Протилежні числа. Модуль числа

 4. Цілі числа. Раціональні числа

 5. Порівняння чисел

 6. Додавання раціональних чисел за допомогою координатної прямої

 7. Алгебраїчна сума та її властивості

 8. Алгебраїчна сума раціональних чисел із однаковими знаками

 9. Алгебраїчна сума раціональних чисел із різними знаками

 10. Віднімання раціональних чисел

 11. Множення і ділення раціональних чисел

 12. Відстань між точками на координатній прямій

 13. Дробові вирази

 14. Спрощення виразів, розкриття дужок

 15. Рівняння. Основні властивості рівнянь

 16. Розв'язання задач на складання рівнянь

 17. Паралельність прямих

 18. Перпендикулярність прямих. Відстань від точки до прямої. Серединний перпендикуляр

 19. Приклади графіків залежностей між величинами

 20. Куб. Прямокутний паралелепіпед. Розгортка прямокутного паралелепіпеда

 21. Об’єм куба і прямокутного паралелепіпеда