Suns6.png
Rinkis.png
Коло — це фігура на площині, в якій усі точки розташовані на рівній відстані від однієї точки , яка є центром кола. 
Відстань від центра кола до будь - якої  точки кола називається радіусом і в записах позначається буквою R. Радіус — з латинського слова radius - " спиця в колесі".
 
Центр кола найчастіше позначається буквою O.
 
Коло ділить площину на дві частини: внутрішню та зовнішню.
Внутрішня частина кола, що включає саме коло, називається кругом.
Точка O — центр і кола, і круга.
Rinklin.png
 

Відрізки OA, OB, OC — це радіуси, їх довжини рівні.
Відрізок AB, що проходить через центр кола (круга), називається діаметром і позначається буквою D.  
 
Хорда — відрізок АВ , що з'єднує будь - які дві точки кола.
 
650z3.png
 
Діаметр кола — це найбільша хорда.
Довжина діаметра дорівнює довжині двох радіусів: D\(=\)\(2R\).
Діаметр ділить коло на два півкола, а круг — на два півкруги.
  
Точки на колі ділять коло на частини, які називаються дугами, а точки — кінцями цих дуг.
На малюнку ми бачимо декілька дуг. Порахуй, скільки! Однією з них є дуга AB.
 
Loki.png 
Suns3.png
cirkulis.jpg
 
Коло можна побудувати за допомогою циркуля.