Щоб поділити один дріб на інший, треба ділене помножити на число, обернене дільнику.
 ab:cd=abdc=adbc
Знайдімо частку двох звичайних дробів.
Приклад:
37:45=3754=3574=1528
За потреби дріб скорочують.
Приклад:
49:23=4932=42319321=2131=23
У випадку поділу цілого числа на звичайний дріб ціле число можна помножити на дріб, обернений дільнику, або спочатку записати ціле число у вигляді неправильного дробу, а потім виконати ділення звичайних дробів.
 
8:45=854=82541=251=101=108:45=81:45=8154=82541=251=101=10
 
Щоб поділити дріб на натуральне число, потрібно знаменник дробу помножити на дане число, а чисельник залишити без змін.
 
Щоб знайти частку мішаних чисел, мішані числа записують у вигляді неправильних дробів і виконують ділення звичайних дробів.
 
325:15=35+25:15=175:15=17551=1751511=17111=171=17412:634=92:274=92427=914221273=1213=23