Завдання. Равлик за 1 хв проповзає 213 м. Яку відстань подолає равлик за 3 хв?
images.jpg
 
Розв'язання.
Очевидно, що за 3 хв равлик проповзе 213+213+213=2+2+213=2313=613 м.
Суму однакових доданків зазвичай ми замінювали множенням.
 
Так само роблять і зі звичайними дробами.
Тоді розв'язок задачі можна записати: 2133=2313=613.
 
Відповідь: за 3 хв равлик проповз 613 м.
 
Щоб помножити звичайний дріб на натуральне число, треба його чисельник помножити на це число: abn=anb, а знаменник залишити.
Крім того  , ab1=abab0=0