При діленні натурального числа на натуральне отримаємо або скінченний, або нескінченний десятковий дріб.
 
 3:50=350=32502=6100=0,06.2:9=0,22222...(число 2 повторюється і далі).
 
Дріб такого виду називають періодичним, а повторювану цифру (або групу цифр ) —періодом дробу.
Нескінчений періодичний десятковий дріб — десятковий дріб, у якому нескінченно повторюється певна група цифр.
Мінімальна група цифр, яка повторюється, називається періодом.
Період записується в круглих дужках.
89=8:9=0,88888...=0,(8).Цифра(8)період дробу.29110=29:110=0,26363...=0,2(63).Група цифр(63)період дробу.