Рисунок10.png
Приклад:
2545=25:545:5=592545=59;3240=32:840:8=453240=45.
Рисунок11.png
 
Скорочення дробів застосовують для зменшення чисел в чисельнику і знаменнику дробу, що дозволяє розв'язати прості задачі або спростити розрахунки.
 
Рисунок12.png
Приклад:
1830СД(18;30)=2;3;61830=18÷230÷2=9151830=18÷330÷3=6101830=18÷630÷6=35
Рисунок45.png
Приклад:
3045НСД (30;45)=153045=30÷1545÷15=231845НСД (18;45)=91845=18÷945÷9=25
Якщо найбільший спільний дільник чисельника і знаменника дробу дорівнює одиниці, то дріб називають нескоротним. 
Приклад:
1139   НСК (11;39)=11139=11÷139÷1=11391139 нескоротний дріб
Застосування скорочення дробів до розв'язування задач
\(№1\)
Розв'яжи рівняння.
 
x7=2149;x7=21÷749÷7;x7=37;x=3
 
\(№2\)
Запиши звичайним дробом, яку частину метра становить \(45\) сантиметрів.
 
45см=45100м45÷5100÷5=92045см=920м
 
\(№3\)
Скороти дріб зі змінними
 
12ab20a=12ab÷420a÷4=3ab÷a5a÷a=3b5
 
\(№4\)
Туристи першого дня пройшли 818 частину маршруту, другого дня — 2545 частину маршруту. Якого дня туристи прошли більше?
 
Розв'язання.
Потрібно скоротити дроби і порівняти отримані дроби.
 
818=8÷218÷2=492545=25÷545÷5=59818<2545
 
Після скорочення маємо, що другий дріб більший. Тобто другого дня туристи пройшли більше.