Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Додавання і віднімання двоцифрових чисел Учні знайомляться з прийомом додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Знайди суму за малюнком 1 вид - рецептивний легке 1Б. Учні знаходять суму двоцифрових чисел, використовючи малюнок.
2. Знайди різницю за малюнком 1 вид - рецептивний легке 1Б. Учні знаходять різницю двоцифрових чисел за зразком.
3. Значення різниці 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Учні знаходять різницю двоцифрових чисел без переходу через розряд.
4. Значення суми 1 вид - рецептивний середнє 2Б. Учні вибирають вираз, в якому перший доданок дорівнює заданому числу і знаходять значення цієї суми.
5. Відгадай число 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Учні знаходять невідомий від'ємник, закріплюють прийоми віднімання двоцифрового числа від двоцифрового без переходу через розряд.
6. Заповни таблицю 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Учні заповнюють таблицю, розв'язуючи приклади виду 45 + 23, 45 - 23 на знаходження суми та невідомих доданків.
7. Яке число зменшили? 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Учні знаходять невідоме зменшуване, закріплюють прийом додавання двоцифрових чисел без переходу через розряд.
8. Доданки і сума 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Учні знаходять суму двох двоцифрових чисел без переходу через розряд.
9. Хибні рівності 3 вид - аналіз середнє 1Б. Учні знаходять хибні рівності, закріплюють прийом розв'язування прикладів на додавання двоцифрових чисел без переходу через розряд.
10. Продовж речення 3 вид - аналіз середнє 2Б. Учні розв'язують вирази на збільшення/зменшення числа на кілька одиниць, вибирають з поданих чисел правильні відповіді.
11. Порівняй числа 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Учні порівнюють два числа, знаходять на скільки одне число більше/менше іншого.
12. Вибери вазу 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Учні розв'язують приклади на додавання/віднімання чисел в межах 100 без переходу через розряд і з'єднують квітку з малюнком вази, що відповідає умові.
13. Задача за малюнком 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Учні складають і розв'язують задачу за малюнком на збільшення числа на кілька одиниць (додавання двоцифрових чисел без переходу через розряд).
14. Скільки було тканини? 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Учні розв'язують задачу на знаходження невідомого зменшуваного (додавання двоцифрових чисел без переходу через розряд)
15. Задача про рогалики 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Учні розв'язують задачу на різницеве порівняння чисел (віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд).
16. Задача про цирк 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Учні розв'язують задачу на знаходження невідомого від'ємника, (віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд)
17. Приклади в дві дії 2 вид - інтерпретація важке 2Б. Учні розв'язують приклади на додавання/віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд, вибирають відповіді серед запропонованих.
18. Задача про овочі 3 вид - аналіз важке 1Б. Учні роз'язують задачу на знаходження суми двоцифрових чисел, що містить зайві дані, (додавання двоцифрових чисел без переходу через розряд).
19. Задача про картоплю 2 вид - інтерпретація важке 2Б. Учні розв'язують задачу в дві дії, доавання/віднімання двоцифрових чиел без переходу через розряд.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Додавання виду 45 + 32» 00:30:00 середнє 6Б. Закріплення прийомів додавання двоцифрових чисел без перходу через розряд.
2. Тренування з теми «Віднімання виду 45 – 32» 00:30:00 середнє 8Б. Закріплення прийомів віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Діагностична робота з теми «Додавання, віднімання виду 45 + 32, 45 – 32» 00:40:00 середнє 14Б. Закріплення прийомів додавання/віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд.
2. Діагностична робота «Розв'язування задач вивчених видів» 00:40:00 важке 7Б. Закріплення вмінь розв'язувати задачі на знаходження суми і остачі, зменшення числа на кілька одиниць, знаходження невідомих компонентів додавання і віднімання, задачі на порвняння, удосконалення вмінь додавати/віднімати двоцифрові числа в ммеах 100 без переходу через розряд.