1 клас

 1. Натуральні числа 1-10. Цифра 0. Дії з числами

  1. Ознаки та властивості предметів. Спільні та відмінні ознаки предметів. Поділ на групи

  2. Встановлюємо просторові відношення. Лічба

  3. Вивчаємо геометричні фігури

  4. Числа 1-10. Порівняння чисел. Числові рівності і нерівності

  5. Знаки «+», «-», «=». Додавання. Віднімання. Попереднє і наступне числа

  6. Склад чисел 6-10. Додавання та віднімання в межах 10

  7. Число і цифра 0. Одержуємо число нуль. Віднімаємо рівні числа

  8. Сантиметр. Вимірювання довжин відрізків

 2. Додавання та віднімання в межах 10. Задачі

  1. Компоненти дії додавання. Переставний закон додавання. Додавання в межах 10

  2. Компоненти дії віднімання. Взаємозв’язок додавання та віднімання. Віднімання в межах 10

  3. Збільшення або зменшення числа на кілька одиниць

  4. Поняття «задача». Структурні елементи задачі. Прості задачі на знаходження суми, різниці двох чисел

  5. Знаходження невідомого доданка, зменшуваного і від’ємника. Задачі

  6. Різницеве порівняння чисел. Задачі

  7. Вирази на 1 – 2 дії в межах 10. Задачі на збільшення (зменшення) чисел на кілька одиниць

  8. Порівняння математичного виразу і числа. Порівняння виразів

 3. Десяток. Числа 11 – 20

  1. Десяток – лічильна одиниця. Дециметр. Порівнюємо, додаємо і віднімаємо десятки

  2. Числа 11 – 20. Утворення, запис, читання, порівняння чисел в межах 20

  3. Додавання і віднімання чисел в межах 20 на основі нумерації чисел. Задачі

  4. Обчислення виду 14 + 2, 14 -2. Задачі на знаходження суми трьох доданків

  5. Маса. Кілограм. Дії з іменованими числами

  6. Місткість. Літр. Дії з іменованими числами

 4. Арифметичні дії в межах 100. Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд

  1. Розрядні числа 10 — 100. Обчислення виду 40 + 50, 60 – 30

  2. Числа 21-100. Нумерація чисел першої сотні. Додавання і віднімання чисел на основі нумерації

  3. Вартість. Гривня та копійка. Дії з іменованими числами

  4. Додавання, віднімання виду 45 + 3, 45 – 3

  5. Додавання, віднімання виду 45 + 30, 45 - 30

  6. Додавання, віднімання виду 45 + 32, 45 – 32

  7. Одиниці довжини. Метр. Співвідношення між одиницями довжини

  8. Час. Одиниці вимірювання часу. Визначаємо час за годинником

2 клас

 1. Узагальнення та систематизація вивченого в 1 класі

  1. Нумерація чисел першої сотні

  2. Взаємозв'язок дій додавання та віднімання. Числові рівності та нерівності

  3. Величини

  4. Додавання та віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток

 2. Додавання та віднімання чисел з переходом через розряд у межах 20-ти

  1. Таблиці додавання та віднімання чисел з переходом через розряд у межах 20-ти

  2. Обернена задача. Математичні вирази, що містять дужки. Порядок виконання дій

  3. Додавання та віднімання у межах 20 способом округлення. Задачі на знаходження суми трьох доданків

  4. Вирази зі змінною. Розв’язування задач двома способами

  5. Складені задачі

 3. Додавання та віднімання чисел з переходом через розряд у межах 100

  1. Прийоми додавання та віднімання: порозрядне, частинами, округленням

  2. Додавання та віднімання виду 45+7, 45-7

  3. Додавання та віднімання двоцифрових чисел виду 45+27, 45-27

  4. Поняття «Іменоване число». Дії над ними. Перетворення «мішаного» іменованого у звичайне

 4. Арифметичні дії множення та ділення. Табличне множення та ділення

  1. Сутність дії множення. Назви компонентів

  2. Сутність дії ділення. Назви компонентів

  3. Переставний закон множення

  4. Властивості множення та ділення на 1 і 0. Ділення числа на рівне йому число.

  5. Множення і ділення на 10

  6. Таблиця множення на 2. Таблиця ділення числа 2

  7. Знаходження невідомого множника, діленого або дільника

  8. Таблиця множення числа 3. Таблиця ділення на 3

  9. Таблиця множення на 4

  10. Складені задачі, що містять просту задачу на множення та ділення

  11. Таблиця множення на 5

  12. Збільшення або зменшення числа у кілька разів

  13. Таблиця множення на 6

  14. Різницеве і кратне порівняння

  15. Таблиця множення на 7

  16. Таблиця множення на 8

  17. Порядок дій у виразах, коли є множення і ділення

  18. Таблиця множення на 9

 5. Просторові відношення

  1. Точка. Пряма. Промінь. Відрізок. Ламана

  2. Кути. Прямий, тупий і гострі кути

  3. Прямокутник. Квадрат. Периметр

3 клас

 1. Числа, дії з числами. Величини

  1. Нумерація чисел в межах тисячі. Дії на основі розрядного складу чисел

  2. Знаходження невідомих компонентів арифметичних дій

 2. Вирази, рівності, нерівності, рівняння

  1. Числові рівності і нерівності

  2. Порядок дій у числових виразах

  3. Рівняння

  4. Нерівності зі змінною

 3. Геометричні фігури

  1. Плоскі та об'ємні геометричні фігури

  2. Коло і круг

 4. Математичні задачі та дослідження

  1. Задачі у прямій і непрямій формі

  2. Задачі на кратне порівняння

  3. Задачі на знаходження частини від числа

  4. Задачі на знаходження числа за його частиною

  5. Задачі з трійкою взаємопов'язаних величин

  6. Задачі на визначення часу початку події, тривалості події, часу закінчення події

  7. Обернені задачі

  8. Задачі на різницеве порівняння

  9. Задачі на знаходження четвертого пропорційного

  10. Задачі на подвійне зведення до одиниці

  11. Задачі на спільну роботу

  12. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків

  13. Задачі з буквеними даними

  14. Задачі геометричного змісту

 5. Робота з даними

  1. Виділення і впорядкування даних за певною ознакою

4 клас

 1. Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

  1. Нумерація трицифрових чисел

  2. Прийоми усного додавання і віднімання в межах 1000

  3. Прийоми усного множення і ділення в межах 1000

 2. Багатоцифрові числа

  1. Нумерація багатоцифрових чисел

  2. Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

  3. Множення і ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове

  4. Іменовані числа. Додавання і віднімання іменованих чисел

  5. Множення і ділення іменованих чисел

  6. Множення і ділення круглого числа на одноцифрове

  7. Множення багатоцифрового на двоцифрове і трицифрове

  8. Ділення багатоцифрового на двоцифрове і трицифрове

  9. Множення круглих чисел

  10. Ділення круглих чисел

  11. Ділення з остачею