Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Десяток. Лічба десятками Учні знайомляться з групуванням предметів при лічбі великої кількості предметів, з новою лічильною одиницею — десятком; вчаться рахувати десятками.
2. Дециметр Учні знайомляться з поняттям «дециметр».
3. Порівнюємо, додаємо і віднімаємо десятки Учні вчаться порівнювати числа, подані в десятках; ознайомлюються з додаванням і відніманням чисел, поданих в десятках.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Знайди десяток 1 вид - рецептивний легке 1Б. Учні рахують предмети і вибирають малюнок, на якому «десяток» предметів.
2. Встав пропущене число. (Переставний закон додавання) 1 вид - рецептивний легке 1Б. Учні вставляють пропущене в рівності число, використовуючи переставний закон додавання.
3. Вибери, що можна виміряти у дециметрах 1 вид - рецептивний легке 1Б. Учні вибирають малюнок предмета, довжину якого можна виміряти в дециметрах ( до 10 дм)
4. Порівняй 1 вид - рецептивний легке 1Б. Учні закріплюють уміння порівнювати між собою десятки.
5. Знайди найбільшу величину 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Учні вибирають найбільшу величину довжини, серед представлених, як у сантиметрах, так і у дециметрах.
6. Обчисли за зразком 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Учні знаходять суму і різницю (числа подані в десятках).
7. Заповнення таблиці (сума) 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Учні повторюють назви чисел при додаванні, заповнюють таблицю на знаходження суми двох чисел, виражених у десятках.
8. Вибір прикладів 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Учні вибирають вирази, значення яких дорівнює даному числу, до 10 десятків.
9. Пропущене число (різниця) 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Учні закріплюють назви чисел при відніманні, знаходять пропущений від'ємник (дані подані у десятках).
10. Пропущене число (сума) 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Учні закріплюють уміння знаходити невідомий доданок ( дані подані у десятках).
11. Задача про кульки 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Учні розв'язують задачу на знаходження суми двох чисел, виражених десятками.
12. Задача про їдальню 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Учні розв'язують задачу на знаходження остачі, використані числа, виражені десятками.
13. Задача про рибалок 2 вид - інтерпретація важке 1Б. Учні розв'язують задачу на знаходження невідомого даданка (дані задачі виражені в десятках).
14. На скільки довше (коротше) 2 вид - інтерпретація важке 1Б. Учні розв'язуть задачу на порівняння довжини шматків дроту, виражених у дециметрах.
15. Приклад з трьох чисел 2 вид - інтерпретація важке 3Б. Учні розв'язують приклад з трьох чисел, тренуються додавати і віднімати десятки.
16. Чотири числа 2 вид - інтерпретація важке 5Б. Учні виконують ланцюжок дій додавання і віднімання десятків.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми « Десяток – лічильна одиниця. Дециметр. Порівнюємо, додаємо і віднімаємо десятки» 00:20:00 середнє 10Б. Узагальнення знань з теми «Десяток – лічильна одиниця. Дециметр. Порівнюємо, додаємо і віднімаємо десятки».