Ти вже добре вмієш розв'язувати задачі на знаходження суми двох доданків. Але в житті часто виникають ситуації, у яких доводиться знаходити суму більше, ніж двох доданків. Наприклад,
  
Бабуся дала Петрику \(4\) шоколадні цукерки,  \(1\)  маленьку шоколадку і \(5\) льодяників. Скільки всього цукерок у Петрика?
 
У цьому випадку він має розв'язати задачу на знаходження суми трьох доданків.
Сьогодні ми будемо вчитися розв'язувати такі задачі.
 
Щоб знайти всі цукерки, треба їх об'єднати.
Об'єднати —  це математична операція, яку знаходять дією додавання.
Намалюємо схему до задачі.
 
Сх 01.png
 
Фігурна дужка на схемі означає, що всі цукерки треба об'єднати — додати.
Слово «всього» в задачі знаходять дією додавання.
Зі схеми видно, що шукане число —  це сума трьох доданків.
 
Щоб знайти суму трьох доданків, достатньо знати три числових значення: перший доданок — \(4\) шоколадні цукерки, другий доданок —  \(1\)   шоколадка,  третій доданок — \(5\) льодяників. На запитання задачі відповімо дією додавання.
 
Запишем розв'язання задачі: \(4 + 1 + 5 = 10\) (ц.)
 
Відповідь: бабуся дала Петрику \(10\) цукерок.