Рівності — це записи, коли між числами чи виразами стоїть знак «дорівнює».
Знак рівності   \(=\)
\(4 = 4\) 
це істинна (правильна) рівність
Більше 7.png
 
\(3 = 4\)
 це хибна (неправильна) рівність, бо \(3\) не дорівнює \(4\)
Більше 7.png
 
\(6 + 2 = 8\)
ця рівність істинна (правильна)
Додав 2.png
 
\(5 - 1  = 6\)
ця  рівність хибна (неправильна), тому що \(5 - 1 = 4\)
Відн 4.png
Нерівності — це записи, коли числа чи значення виразів не рівні між собою. Тоді ставлять знаки «більше» або «менше». Знаки  нерівності  >    <   
\(5 > 3\)
це істинна (правильна) нерівність, бо \(5\) більше \(3\).
Більше 1.png
  
2 + 2  <  2 + 1 — це хибна (неправильна) нерівність
\(2 + 2 = 4\)
 
\(2 + 1 = 3\)
Додав 10.png\(4 > 3\)
Зв 11.png