Сьогодні ми будемо вчитися розв'язувати задачі на знаходження невідомих компонентів дії віднімання.
Розв'яжемо першу задачу.
 
м1.png
 
У мене було кілька машин, я подарував другу  \(2\) машини. У мене залишилось  \(3\) машини. Скільки машин було в мене спочатку?
 
Запишемо короткий запис за допомогою головних слів:
Було — ?
Подарував — \(2\)
Залишилось — \(3\)
 
Намалюємо схему до задачі.
 
сх6.png
 
Це задача на знаходження невідомого зменшуваного. Її можна розв'язати кількома способами.
 
Міркуємо так:
  
1. Слово «було» — це більше за змістом число. Більше число знаходять дією додавання.
Щоб знайти, скільки машинок було спочатку, треба до числа машинок, що в мене залишилась, повернути (додати) машинки, що я подарував (віддав). До числа \(3\) додати \(2\), буде \(5\).
 
2. Кількість машинок, що в мене була спочатку — це ціле число, бо коли я віддав машинки, їх кількість зменшилась. Ціле число — більше, ніж частини, і знаходиться дією додавання.
  
3. Розв'яжемо задачу за правилом знаходження невідомого зменшуваного.
Кількість машинок, що в мене була спочатку — це зменшуване.
Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці \(3\)  додати від'ємник \(2\), буде \(5\).

Запишемо розв'язання задачі:
  
Розв'язання:
\(3 + 2 = 5\)
  
Відповідь: було \(5\) машин.
 
Розв'яжемо іншу задачу.
 
білка.png
 
У кошику було  \(9\) горіхів. Коли білочка з'їла кілька горішків, у неї залишилось  \(5\) горіхів. Скільки горіхів з'їла білочка?
 
Зробимо короткий запис за допомогою головних слів:
Було — \(9\)
З'їла — ?
Залишилось — \(5\)
 
Намалюємо схему до задачі.
 
сх6.png
 
Це задача на знаходження невідомого від'ємника. Її можна розв'язати кількома способами.
 
Міркуємо так:
  
1) Слово «з'їла» вказує, що горіхів стало менше. Білочка з'їла не всі горіхи, отже, з'їла частину, а частина знаходиться дією віднімання. Треба від цілого числа — числа горіхів, що були у кошику, відняти частину — число тих горіхів, що залишились. Отже, від числа \(9\) відняти \(5\), буде \( 4\).
 
2) Розв'яжемо задачу за правилом  знаходження невідомого від'ємника.
За умовою задачі слово «з'їла» означає дію віднімання. Друге число при відніманні називається від'ємник.
Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного  \(9\) відняти різницю \(5\), буде \(4\).
Запишемо розв'язання задачі:
 
Розв'язання:
\(9 - 5 = 4\)
  
Відповідь: білочка з'їла \(4\) горіхи.