Під час розв’язування простої задачі користуйся пам’яткою.
Пам’ятка для розв’язування простих задач
   
1. Прочитай задачу і уяви, про що в ній розповідається.
2. Поясни, що означають числа в задачі, повтори запитання задачі.
3. Подумай, що треба знати, щоб відповісти на запитанні задачі.
4. Розв’яжи задачу . Виконай дію.
5. Запиши відповідь.
Розв’яжемо задачу разом з Цифрунею.
 
цифр-смайл.png
 
Песик Смайлик посадив навесні \(6\) відер картоплі, а восени зібрав \(42\) відра. У скільки разів більше Смайлик зібрав картоплі, ніж посадив?
 
Розглянемо розв'язання:

1. Число \(6\) означає кількість відер картоплі, які посадив Смайлик навесні.
Число \(42\) означає кількість відер картоплі, які зібрав Смайлик восени.
У задачі питається: у скільки разів Смайлик зібрав картоплі більше, ніж посадив?
 
Це задача на кратне порівняння чисел.

Коротко можна записати умову задачі так:
 
теория-кратное сравнение.png
 
2. Міркуй так, щоб відповісти на питання задачі нам потрібно знати кількість відер які посадив і скільки зібрав Смайлик.
Щоб дізнатися у скільки разів одне число більше, ніж інше, потрібно більше число поділити на менше.
Отже, 42:6=7 (р.)
  
Відповідь: Смайлик зібрав картоплі у \(7\) разів більше, ніж посадив.