Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Розв’язування задач на знаходження частини від числа Формування вміння розв’язувати задачі на знаходження частини від числа.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Проста задача (встав пропущені числа) 1 вид - рецептивний легке 4Б. Застосування правила знаходження частини від числа у розв'язанні простої задачі.
2. Проста задача (доповни короткий запис) 1 вид - рецептивний легке 3Б. Розвиток вміння складати короткий запис до задач на знаходження частини від числа.
3. Проста задача (встав пропущені числа і дію). 1 вид - рецептивний легке 5Б. Вправляння у розв'язуванні задач на знаходження частини від числа.
4. Побудуй розв’язок 2 вид - інтерпретація легке 4Б. «Математичний конструктор» для розв'язку задач на знаходження частини від числа.
5. Добери розв’язок до задач 2 вид - інтерпретація легке 4Б. Встановлення відповідності між умовою задачі і її розв'язком. Розвиток вміння аналізувати числові дані у задачі і шукане.
6. Проста задача (назва частини) 2 вид - інтерпретація середнє 9Б. Вироблення вміння складати короткий запис до задачі на знаходження частини від числа. Розв'язування задачі .
7. Проста задача (визначити дріб) 2 вид - інтерпретація середнє 6Б. Засвоєння знань про різний спосіб задання величини частини числа. Позначення частини дробом. Розв'язування задач на знаходження частини від числа.
8. Cкладена задача (вираз) 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Розв'язування складеної задачі виразом. Застосування правила знаходження частини від числа у задачі.
9. Складена задача (частина від остачі) 2 вид - інтерпретація середнє 7Б. Вправляння у розв'язуванні складеної задачі на дві дії за питаннями. Практичне використання правила на знаходження чатсини від числа.
10. Складена задача (сума чисел) 3 вид - аналіз середнє 10Б. Розв'язування складеної задачі з використанням правила на знаходження частини від числа. Вправляння у складанні пояснень до дій.
11. Складена задача (периметр трикутника) 3 вид - аналіз важке 11Б. Повторення правила знаходження периметра трикутника. Обчислення довжини невідомої сторони із використанням правила знаходження частини від числа.
12. Складена задача (три дії) 3 вид - аналіз важке 10Б. Вправляння у розв`язку складеної задачі на три дії за питаннями з опорою на короткий запис. Застосування правила знаходження частини від числа.
13. Складена задача (за коротким записом) 3 вид - аналіз важке 9Б. Розвиток вміння складати задачу за коротким записом. Вправляння у розв'язуванні складеної задачі з використанням правила знаходження частини від числа.
14. Складена задача (периметр прямокутника) 3 вид - аналіз важке 8Б. Обчислення периметра прямокутника. Знаходження ширини прямокутника із застосуванням правила знаходження частини від числа.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Проста задача (визначити дріб) Інший легке 6Б. Застосування правила знаходження чатсини від числа. Розвиток вміння задавати величину частини різними способами.
2. Проста задача (вставити числа і дію) Інший легке 5Б. Розв'язування простої задачі на знаходження частини від числа. Перетворення іменованих чисел (одиниці вимірювання часу).
3. Складена задача (дві дії) Інший середнє 8Б. Вправляння у розв'язуванні складеної задачі на дві дії за питаннями із застосуванням правила знаходження частини від числа.
4. Складена задача (частина від суми) Інший середнє 7Б. Вправляння у роз'язуванні складеної задачі на дві дії з використанням правила на знаходження частини від числа.
5. Складена задача (розв’язок за питаннями) Інший важке 9Б. Розв'язання складеної задачі на знаходження невідомого доданка із застосуванням правила на обчислення частини від числа.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Задачі на знаходження частини від числа» 00:15:00 легке 8Б. Вироблення навичок розв'язування задач на знаходження частини від числа.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Задачі на знаходження частини від числа» 00:20:00 середнє 14Б. Закріплення навички розв'язування задач на знаходження частини від числа.
2. Перевірочна робота з теми «Задачі на знаходження частини від числа» 00:20:00 середнє 15Б. Перевірка набутих навичок розв'язування задач на знаходження частини від числа.
3. Перевірочна робота з теми «Задачі на знаходження частини від числа» 00:20:00 важке 22Б. Перевірка набутих навичок розв'язування задач на знаходження частини від числа.