Теорія \(1\)
  
Розглянемо задачу.

За \(5\) м’ячів заплатили \(350\) грн. Скільки таких м’ячів можна купити на \(630\) грн?
 
мячики_теория.png
 
Це задача на знаходження четвертого пропорційного.
 
Складемо короткий запис до задачі.
 
\(5\) м’ячів\(350\) грн
\(?\) м'ячів\(630\) грн
 
Коротко задачу можна зобразити у вигляді таблиці.
 
Ціна \((грн.)\)
Кількість \((шт.)\)
Вартість \((грн)\)
однакова
\(5\)
\(350\)
однакова
\(?\)
\(630\)
 
Розв’яжемо цю задачу способом зведення до \(1\) (одиниці).
 
За умовою задачі \(5\) м’ячів коштують \(350\) грн. За цими даними можна дізнатися  ціну м’яча. Отже,
 
1) 350 : 5 = 70 \(грн\) — ціна м’яча;
 
Щоб дізнатися скільки м’ячів за такою ціною можна купити за \(500\) грн потрібно виконати ділення на вміщення.
 
2) 630 : 70 = 9  \((м.)\)
 
Складемо вираз до цієї задачі.
 
630 : (350 : 5) = 9 \((м.)\)
 
Відповідь: за \(630\) грн можна купити \(9\) м’ячів.