Ресурс 11в250.png Привіт, мене звуть Жабчик! Сьогодні я познайомлю тебе з множенням круглих чисел.
  
Усне множення круглих чисел
Для початку пригадай переставний закон множення. Ресурс 14в250.png
Від перестановки множників добуток не змінюється.
\(2000 · 40 = (2 · 1000) · (4 · 10) = (2 · 4) · (1000 · 10) = 8 · 10000 = 80000\)
Щоб усно помножити круглі числа, треба спочатку розкласти обидва множники на розрядні множники, а потім перемножити, використовуючи переставний закон множення.
Приклад:
\(3000 · 200 = (3 · 1000) · (2 · 100) = (3 · 2) · (1000 · 100) = 6 · 100000 = 600000\)
 
\(2400 · 300 = (24 · 100) · (3 · 10) = (24 · 3) · (100 · 100) = 72 · 10000 = 720000\)
Письмове множення круглих чисел
 
Screenshot_36.png
Щоб перемножити круглі числа, спочатку треба записати множники у стовпчик так, щоб нулі залишись праворуч, виконати множення без нулів, а потім дописати стільки нулів, скільки в обох множниках разом.
Приклад:
Screenshot_38.png Screenshot_39.png