Read, listen and learn some new words.
(Читайте, слухайте та вивчайте нові слова!)
house — [haʊs] — будинок
flat — [flæt] — квартира
home — [həʊm] — дім (місце, де ви живете)
top floor — [tɒp ˈflɔːr] — верхній поверх
second floor — [sek.ənd ˈflɔːr ] — другий поверх (British English, BrE)
second floor — [sek.ənd ˈflɔːr ] — другий поверх (American English, AmE)
first floor — [fɜːst ˈflɔːr] — перший поверх (British English, BrE)
first floor — [fɜːst ˈflɔːr] — перший поверх (American English, AmE)
ground floor [ɡraʊnd ˈflɔːr] — перший (цокольний) поверх (British English, BrE)
parking — [ˈpɑː.kɪŋ] — парковка
Приклад:
My flat is on the ground floor. — Моя квартира знаходиться на першому поверсі.
There is a parking for two cars at the house. — Перед будинком є місце для паркування двох автомобілів.